Відгук 2 на дисертаційну роботу Кабанцевої Н. В.

Автор(и)

  • A.V. Ozhohan Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Анотація

Вельми важливими для сучасного мовознавства постають когнітивні, зіставні та функційно-комунікативні дослідження віддаленоспоріднених мов, що дає можливість простежити за зв’язками між мовами та культурами, виявити універсальне і національно специфічне в ментальній картині світу різних народів. Дискурсивна парадигма новітньої лінгвістичної науки передбачає вивчення різних дискурсивних практик, їх категоріальної організації й специфіки. Зокрема, протягом декількох десятиліть увага багатьох вітчизняних і зарубіжних учених прикута до дослідження  метафоризації як когнітивного процесу та розкриття її лінгвокогнітивного механізму як засобу пізнання специфіки  мовної картини світу певного соціуму. Прикметно, що одним із перспективних напрямів розвитку теорії метафори  на сучасному етапі  є   вивченням такого феномену, як «політична метафора». Попри наявну значну кількість наукових праць із зазначеної проблеми, питання про зіставне студіювання політичної метафори на матеріалі української та англійської мов залишається на сьогодні відкритим. Саме тому дисертаційне дослідження Кабанцевої Надії Вікторівни, в якому здійснено комплексний зіставний аналіз політичних метафор віддаленоспоріднених мов, зокрема їхніх когнітивно-семантичних класифікацій за концептуальними полями донорської поняттєвої сфери у сучасній англійській та українських мовах, є актуальним. Зрештою, вивчення політичної метафори в сучасних близько- і віддаленоспоріднених мовах зумовлено не лише відомими риторичними спроможностями метафоричних висловів у виступах політиків, а й новими тенденціями її розвитку, поширюючи знання про мову, етнос та культуру.

Біографія автора

A.V. Ozhohan, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-19

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу