Відгук 1 на дисертаційну роботу Янчишиної Я. В.

Автор(и)

  • N. S. Kolesnyk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

Упродовж останніх десятиліть вивчення української мікротопонімії помітно активізувалося: систематизація топонімного фонду та залучення до обігу багатющого мікротопонімного матеріалу залишаються нагальним завданням вітчизняної ономастики, бо, наприклад, у західнослов’янській лінгвістиці вже здійснено не лише монографічне опрацювання мікротопонімів більшості етнографічних ареалів, а й сформовано електронний каталог цього класу топонімів. Мікротопонімні одиниці, загальновизнано, є цінними експонентами культурних знаків, відтворюваність яких сприяє збереженню національної ідентичності народу-творця, але, зважаючи на низку соціокультурних реалій сьогодення, усне побутування частини з них, чимала їх кількість може зникнути безслідно, тому своєчасна фіксація цього яскравого репрезентанта національної онімії є необхідною умовою збереження національного пропріального фонду.

Безсумнівно, студії над мікротопонімами окремих регіонів України (з’ясування структурно-словотвірної організації, вивчення семантико-мотиваційних та функційних особливостей), їх монографічне та лексикографічне опрацювання дасть змогу зберегти важливий фрагмент національної онімійної системи. У цьому контексті актуальність дослідження Я. В. Янчишиної, присвяченого вивченню мікротопонімії Центральної Хмельниччини, що досі не була об’єктом наукових студій, є актуальним і для лінгвістики, і для низки суміжних дисциплін.

Біографія автора

N. S. Kolesnyk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-19

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу