Відгук 1 на дисертаційну роботу Гуцуляк Н.П.

Автор(и)

  • S. S. Hrynkevych Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Необхідність дослідження засад управління людським капіталом (людськими ресурсами) в новій економіці обумовлена наступними обставинами: по-перше, ситуаційними змінами, котрі мають місце як у вітчизняній економічній системі, так і світовій економіці в процесі генезису ринкових відносин. По-друге, зростанням ролі та значення персоналу підприємства, особливо його рівня інтелекту та творчих здібностей, від ефективності відтворення якого залежить досягнення стратегічних цілей функціонування підприємства та економіки в цілому. По-третє, проблемами сучасного рівня розвитку вітчизняного персоналу підприємств, необхідністю аналізу його стану та врахування світового досвіду підвищення ефективності відтворення. По-четверте, недостатнім рівнем теоретико-методичного обґрунтування сучасних сутнісних характеристик людського капіталу, концепцій управління його відтворення. По-п’яте, потребами аналізу соціально-економічних наслідків використання людського капіталу. По- шосте, необхідністю обґрунтування заходів удосконалення стратегічних підходів до управління людським капіталом.

Отже, зазначене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та важливість поставлених завдань.

Біографія автора

S. S. Hrynkevych , Національний університет "Львівська політехніка"

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу