Відгук 2 на дисертаційну роботу Гуцуляк Н.П.

Автор(и)

  • O.H. Brintseva ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

В умовах фактичного заміщення фізичної праці та рутинних обслуговуючих операцій автоматизованими вузлами та лініями, промисловими та людиноподібними роботами постає актуальне питання підготовки персоналу та робочих місць до неминучих зрушень в змісті та сенсах людської зайнятості. Глибокого переосмислення потребує діяльність з управління персоналом, на яку покладається відповідальна місія трансформації людського капіталу та організацій публічного управління під потреби та вимоги виробництва 4.0. Особливо актуальним це завдання постає в умовах фіктивізації людського капіталу, пов’язаною з поглибленням невідповідностей напрямів професійної підготовки та якості професійної та вищої освіти реальним потребам ринку праці в Україні. Сучасні HR-служби підприємств мають спрямовувати значні зусилля на ліквідацію подібних компетентніших розривів, при цьому потребуючи внутрішньої трансформації власних функцій в умовах стрімкої цифровізації.

Найактуальнішими науковими завданнями в цьому контексті є визначення напрямів та характеру трансформації бізнес-процесів з управління персоналом, ризиків та перспектив розвитку традиційних та нових персонал-технологій в новій економіці, можливостей та обмежень застосування досягнень науково- технічного прогресу промислової революції 4.0 в сферу управління людськими ресурсами організації. В таких умовах визначення можливостей використання потужного потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій можуть розглядатись як факторні чинники трансформації людських ресурсів на різних рівнях економіки.

Отже, дисертаційна робота Гуцуляк Н.П. «Розвиток HRM-технологій в новій економіці» є актуальною та спрямована на розробку теоретико- методологічного забезпечення і практичних рекомендацій щодо розвитку і використання сучасних HRM-технологій в умовах нової економіки.

Біографія автора

O.H. Brintseva , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-23

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу