Відгук 1 на дисертаційну роботу Міщук А. А.

Автор(и)

  • L.M. Shulhina Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Побудова якісної системи охорони здоров’я України базується на низці принципів, серед яких ключовими є безпека медичної допомоги, орієнтованість на пацієнта з метою задоволення його потреб на високому рівні, ефективне використання ресурсів у процесі надання медичної послуги для швидкого отримання бажаного результату та партнерство між усіма зацікавленими сторонами. Проголошена нова модель фінансування галузі передбачає, зокрема, можливість для пацієнта отримати медичні послуги в тому закладі охорони здоров’я, який найкраще задовольняє його потреби, та конкуренцію постачальників послуг – закладів усіх форм власності, що створює мотивацію надавати більш якісні послуги, впроваджувати науково обґрунтовані та економічно ефективні методи роботи, забезпечувати дотримання професійних стандартів. У цьому контексті маркетинг медичних послуг хоча й повільно, проте впевнено посідає значне місце серед інших підприємницьких функцій, починаючи з запровадження маркетингових інструментів та гармонійно вплітаючись у діяльність лікарняних закладів у вигляді стратегічного планування і формування програм розвитку. Підприємства та заклади сфери охорони здоров’я змушені рухатись вперед під впливом конкурентних сил, розвиваючи відповідні конкурентні стратегії. У зв’язку з цим актуалізується питання теоретичного обмірковування філософії ринкових процесів, еволюції стратегічного бачення, переосмислення вихідних науково-теоретичних положень і практичних аспектів щодо формування маркетингових конкурентних стратегій та впровадження нових методичних підходів в практику управління закладом охорони здоров’я.

Зазначене вказує на своєчасність та затребуваність дослідження Міщук А.А., дисертація якої спрямована на розроблення теоретико-методологічного забезпечення і напрацювання практичних рекомендацій щодо формування маркетингової конкурентної стратегії закладів на ринку медичних послуг з позиції пацієнт-орієнтованого підходу.

Біографія автора

L.M. Shulhina, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу