Детермінанти розвитку електронної комерції в умовах глобальної дигіталізації.

Автор(и)

  • Yа. S. Tertychnyi

Ключові слова:

глобальна дигіталізація; електронна комерція; інформаційна глобалізація; інформаційно-комунікаційні технології; цифрові технології; віртуальна організація; цифрові трансформації бізнесу

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження проблеми розвитку електронної комерції та розробці науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентних переваг національного бізнесу у процесі його інтеграції до глобальної дигіталізації. Досліджено детермінанти трансформацій інформаційної глобалізації в епоху дигіталізації. Систематизовано напрями інтеграції цифрових технологій у ланцюги створення вартості у глобальному бізнесі. Визначено сутність та особливості функціонування електронної комерції.
Досліджено світові тенденції інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій в організацію діяльності міжнародних компаній. Проаналізовано глобальні тренди розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації. Визначено детермінанти розвитку електронної комерції в Україні. Визначено канали впливу електронної комерції на інклюзивність економічного розвитку. Розроблено підходи до моделювання бізнес-процесів віртуальної організації. Узагальнено підходи до подальшого розвитку державної політики у сфері цифрових трансформацій та підтримки розвитку електронного бізнесу.

Посилання

Orekhova T., Tertychnyi Ya. Current trends of electronic commercial development in the world markets. Business Management. 2019. Vol. 4. P. 39–51 (0,8 д.а. / 0,4 д.а.).

Тертичний Я. С. Детермінанти впливу цифрового бізнесу на глобальний економічний розвиток. Економіка і організація управління. 2016. No 4 (24). С. 363–368 (0,4 д.а.).

Тертичний Я. С., Орєхова Т. В. Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки. Економіка і організація управління. 2017. No 3 (27). С. 29–38 (0,8 д.а. / 0,4 д.а).

Тертичний Я. С. Аналіз світових тенденцій розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації. Економіка і організація управління. 2018. No 3 (31). С. 137–148 (1,0 д.а.).

Тертичний Я. С. Сутність та природа електронної комерції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. No 3 (2). С. 277–284 (0,92 д.а.).

Тертичний Я. С. Систематизація організаційних форм електронної торгівлі з позиції дослідження їх сутності та природи як віртуальних організацій. Галицький економічний вісник. 2019. Том 59. No 4. С. 133–143 (0,7 д.а.).

Тертичний Я. С. Тенденції розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації. Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 16 жовтня 2018 р., м. Київ. К.: НАУ, 2018. С. 119–120 (0,13 д.а.). 8.Тертичний Я. С. Методологічні аспекти дослідження розвитку електронної комерції як складової частини цифрової економіки. Національна кономіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених. 16 листопада 2018 р. Полтава: ПолтНТУ, 2018. С. 305–306 (0,11 д.а.).

Тертичний Я. С. Дигіталізація міжнародних виробничих систем в умовах глобалізації. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 4–6 грудня 2017 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Т. 2. С. 209–211 (0,18 д.а.).

Тертичний Я. С. Сучасний етап розвитку міжнародної електронної комерції. Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р., м. Київ. Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. С. 113–116 (0,24 д.а.).

Тертичний Я. С. Детермінанти розвитку електронного бізнесу в країнах Європи. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XIX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 13–15 листопада 2019 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Т. 1. С. 203–206 (0,24 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-19

Номер

Розділ

Автореферат