Відгук 3 на дисертаційну роботу Бондаревської К.В.

Автор(и)

  • У.Я. Садова Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Анотація

У переліку актуальних питань сучасних соціально-економічних відносин знаходиться подолання кризових явищ на ринку праці та забезпечення соціальної безпеки населення. Сучасні реалії життя засвідчують наявність численних загроз розвитку ринку праці, що спричиняють негативний вплив на стан його соціальної безпеки. Зокрема, це дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили, що викликаний структурними диспропорціями розвитку ринку праці, проблеми використання трудового потенціалу, неформальна зайнятість, небезпечні явища у сфері оплати праці, які сприяють знеціненню праці та поширенню бідності. Особливої уваги заслуговує необхідність вирішення проблем конкурентоспроможності молоді та осіб старшого віку на ринку праці, що полягають, в першу чергу, у дискримінаційних проявах з боку роботодавців у сфері соціально-трудових відносин стосовно даних категорій робочої сили, та спричиняють поширення безробіття.

Нові виклики та загрози, що мають місце в умовах трансформаційних змін економічного середовища та соціально-трудових відносин, потребують перегляду підходів до формування теоретико-методологічних засад забезпечення соціальної безпеки на ринку праці та пошуку ефективних напрямів регулювання відповідних процесів на рівні держави, регіонів, суб’єктів господарювання.

Незважаючи на значні теоретичні напрацювання у напрямі забезпечення розвитку ринку праці та формування соціальної безпеки населення, виникає потреба у поглибленому та комплексному вивченні можливостей забезпечення саме соціальної безпеки на ринку праці України. Наразі актуальним завданням економічної науки є пошук нових теоретико-методологічних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо визначення стратегічних напрямів забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України. Таким чином, не виникає жодних сумнівів у актуальності та значущості дисертаційної роботи Бондаревської Ксенії Валентинівни.

Біографія автора

У.Я. Садова, Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу