Відгук 2 на дисертаційну роботу Тертичного Я.С.

Автор(и)

  • М. Ю. Рубцова Інститут міжнародних відносин Київського національного університетуімені Тараса Шевченка

Анотація

Глобальні трансформації, що відбуваються у світовій економічній системі, несуть цілий ряд структурних змін, нових тенденцій і закономірностей, серед яких, в першу чергу, необхідно відзначити формування холізму світу, глобалізації інформаційних потоків, зростання впливу доступу та швидкості отримання інформації на конкурентоспроможність міжнародних гравців в цілому та країн зокрема. Інформація на сучасному етапі розвитку суспільства і світового господарства є найважливішим фактором суспільного виробництва, який можна визначити як систему збирання, обробки та систематизації різноманітних знань людини з метою використання їх у різних сферах життєдіяльності й, насамперед, в економічній сфері. Виступаючи опосередкованою ланкою між наукою та виробництвом, інформація справляє суттєвий вплив на розвиток усіх суспільно-економічних процесів. Завдяки розвитку інформації відбувається переоцінка ролі та місця матеріально-речових факторів суспільного виробництва. Отже, за умов поглиблення глобальної інтеграції та посилення жорсткої міжнародної конкуренції головною ареною зіткнень і боротьби різновекторних національних інтересів держав стає інформаційний простір.

Зазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та важливість поставлених завдань. Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження проблеми розвитку електронної комерції та розробка науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентних переваг національного бізнесу шляхом імплементації стратегій його адаптації до процесу глобальної інформаційної дигіталізації, що є метою дисертаційної роботи Я.С. Тертичного, має важливе наукове та практичне значення.

Біографія автора

М. Ю. Рубцова, Інститут міжнародних відносин Київського національного університетуімені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу