Відгук 2 на дисертаційну роботу Запухляк І.М.

Автор(и)

  • L. V. Sehin НУ «Києво-Могилянська академія»

Анотація

Рецензована праця виконана в межах структурно-системного підходу до дослідження фразеологізмів, який дає змогу проаналізувати їхні структурні та семантичні особливості в англійській та українській мовах, які увиразнюються на тлі контрастивного аналізу, набувають глибшого осмислення. Варто зазначити, що незважаючи на чималу кількість праць із фразеології в досліджуваних дисертанткою мовах, проте комплексний порівняльний аналіз фразеологічних одиниць із компонентом на позначення неживої природи у віддаленоспоріднених мовах ще не був предметом окремих лінгвістичних розвідок. У зв’язку з цим не викликає ніяких сумнівів актуальність пропонованого дослідження та його наукова новизна, яка полягає в тому, що вперше здійснено структурний і семантичний аналіз ФО з компонентом на позначення неживої природи в зіставному аспекті на матеріалі англійської та української мов, описано лінгвокультурні особливості світосприйняття носіїв двох мов, відображеного в межах матеріалу дослідження та встановлено перелік об’єктів неживої природи, які набули культурної значущості для представників англомовної та українськомовної спільнот.

Біографія автора

L. V. Sehin, НУ «Києво-Могилянська академія»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу