Відгук 1 на дисертаційну роботу Новосельського І. Ф.

Автор(и)

  • D. Yu. Arabadzhyiev НУ «Запорізька політехніка»

Анотація

Трансформація сучасного комунікативного простору демонструє посилення тенденцій втрати актуальності традиційних засобів комунікації, зміни стандартів роботи з інформацією, збільшення впливу конвергентних медіа на свідомість людей і набуття останніми статусу як осередку формування громадської думки, основного джерела створення та пошуку новин. Швидкість зростання популярності нових медіа в інформаційному просторі зумовила виникнення нових викликів для демократичних країн. Це пов’язано зі специфікою функціонального виміру їхньої діяльності, де медіа виступають не тільки майданчиком ведення діалогу та дискусій, але й простором активного просування дезінформаційних кампаній.
Важливим доробком у напрямку розкриття значення та ролі конвергентних медіа у демократичному розвитку політичної системи України є робота І. Ф. Новосельського. Проаналізувавши актуальність проблематики, наявні теоретико-методологічні підходи до предмета дослідження, автор визначив ключові питання та поняття, навколо розкриття яких і зосередив свою наукову розвідку. Тому структура роботи побудована цілком логічно, кожен із розділів завершується обґрунтованими висновками та відповідними посиланнями у тексті.

Біографія автора

D. Yu. Arabadzhyiev, НУ «Запорізька політехніка»

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу