Цифровізація державної політики як дискурс сучасності.

Автор(и)

  • N.O. Steblyna

Ключові слова:

цифровізація політики; цифрова політика; цифрова політична інфраструктура; цифровий політичний суб’єкт; модель цифрової політики; цифрові політичні практики

Анотація

Здійснено комплексне дослідження цифрової політики як нового типу реалізації політичного процесу, що змінює засади функціонування політичних акторів та політичних інститутів. Визначено, що виникнення цифрової політики є іманентною властивістю дискурсу глобальної цифровізації. Відповідно до цього політичні актори для боротьба за владу, застосування влади та впливу на владу вимушені здійснювати політичні інтеракції у цифровому середовищі, що постійно модифікується. Встановлено, що дискурс сучасності є цифровим полем, що зумовлює процедуру формування цифрових політичних суб’єктів, а також – способи використання цифрової інфраструктури та механізми інтеграції фрагментованих спільнот і в кінцевому результаті визначає цифрову політику певної держави.

Визначено, що цифрова політика є процесом упорядкування політичного дискурсу у межах цифрової інфраструктури, що під впливом цифрового поля безперервно модифікується за рахунок мережевої природи політики й суспільства. Обґрунтовано новий тип політичного актора – цифрового політичного суб’єкта, що може здійснювати політику лише за умови мобілізації наявних у цифровому просторі мереж користувачів до своєї сфери впливу. Визначено, що мережі є основним політичним ресурсом цифрових політичних суб’єктів, а інтеграція мереж є ключовою умовою здійснення ефективної політики в умовах глобальної цифровізації. Цифрові політичні суб’єкти конкурують за увагу фрагментованих спільнот, політичну участь яких визначає персональний інтерес, а не політична ідеологія чи партійна приналежність. У цих процесах класичні політичні актори поступово втрачають свій вплив, а сам політичний процес конструюється із низки політичних проєктів, що передбачають миттєву інтеграцію фрагментованих мереж, поєднаних слабкими зв’язками. Встановлено основні  характеристики цифрового політичного суб’єкта – способи використання цифрової інфраструктури, способи взаємодії із фрагментованими мережевими спільнотами користувачів, а також способи освоєння цифрового простору. Визначено, що цифрові політичні суб’єкти вимушені постійно удосконалювати свій інструментарій для інтеграції та мобілізації усе більш масштабних спільнот у межах цифрових політичних практик.

Посилання

Стеблина Н. О. Стеблина, Н. О. (2020). Цифровізація політики в контексті трансформації сучасного світопорядку : монографія. Одеса : Фенікс, 358 с.

Стеблина Н. О. COVID-19 та трансформація цифрового політичного дискурсу України у 2020 р. Політичне життя. 2020. Вип. 2. С. 103 – 110.

Стеблина Н. О. Азовська криза та українська передвиборча кампанія у Твіттері : формальний аналіз політичного тексту (на прикладі акаунту Петра Порошенка). Гуманітарні візії. 2020. Вип. 6(1). С. 14 – 20.

Стеблина Н. О. Емоційність політичної взаємодії (за матеріалами цифрових дискурсів України та РФ). Політичне життя. 2020. Вип. 3. С. 70 – 77.

Стеблина Н. О. Емоційність та інтертекстуальність в офіційних дискурсах пост-радянських авторитарних держав (Казахстан, Білорусь, Російська Федерація). Гуманітарні візії. 2020. Вип. 6(2). С. 21 – 27.

Стеблина Н. О. Компаративний аналіз дискурсів колишніх радянських республік і динаміка української цифрової політики. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 32. С. 152 –157.

Стеблина Н. О. Репрезентація політичних акторів у цифровому політичному дискурсі України у 2019 році : формальний аналіз. Актуальні проблеми політики. 2020. Вип. 65. С. 83 – 90.

Стеблина Н. О. Репрезентація політичного режиму України у новинах онлайн-видання «Українська правда». Політичне життя. 2019. Вип. 4. С. 99 –108.

Стеблина Н. О. Складові цифровізації політики: цифровий форум, цифровий капітал та структура цифрових можливостей. Політикус. 2020. Вип. 5. С. 126 – 132.

Стеблина Н. О. Способи репрезентації політичних акторів в українському цифровому політичному дискурсі. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2020. Вип. 3(46). С. 192 – 205.

Стеблина Н. О. Трансформація форматів політичних текстів під впливом цифровізації (компаративний аналіз офіційних дискурсів України та Білорусі). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 30. С. 199 – 206.

Стеблина Н. О. Український цифровий політичний дискурс в умовах «гібридної медіасистеми». Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2020. Вип. 1(20). С. 176 – 185.

Стеблина Н. О. Цифровий політичний дискурс України та Білорусі (компаративний аналіз репрезентації виборів президента). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 29. С. 245 –250.

Стеблина Н. О. Цифровий політичний дискурс України та географія політичних текстів у 2019 р. Політикус. 2020. Вип. 3. С. 115 – 121.

Steblyna N. O. Narrative in the Field of Political Communications: the Approaches of Most Cited Papers on Web of Science. Політичне життя. 2019. Вип. 3. С. 95 – 100.

Steblyna N. O. Poland–Ukraine Relations in the Digital Political Discourse of Poland (on the Material of Polish President Official Website in 2004 – 2015). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2020. Вип. 37. С. 132 – 141.

Steblyna N. O. The Battle of Ilovaisk in Ukrainian Digital Political Discourse. Міжнародні та політичні дослідження. 2020. Вип. 33. С. 169 – 181.

Steblyna N. O. Transformation of an Authoritarian Regime in the Digital Reality (the Case of Belarus 2006–2015). Політичне життя. 2020. Вип. 1. С. 75 – 83.

Стеблина Н. О. Формальний аналіз політичних новин та особливості політичного дискурсу в авторитарних та перехідних режимах. Регіональні студії. 2020. Вип. 23. С. 82 – 86.

Steblyna N. O. Official Discourses of Post-Soviet Countries Transformations in the Digital Reality (2005-2019). Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020. Vol. 7. No. 4. P. 110 – 115.

Steblyna N. O. Political Discourse and News Values Perception in Donald Trump’s Era: How Ukrainian Students Create News about US President Speech. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020. Vol. 7. No. 2. P. 254 – 263.

Steblyna N. O. Selling Insecurity via Twitter: Ukrainian President’s Posts and Modern Political Discourse. Przeglad Strategiczny. 2020. Vol. 13, P. 317 – 331 (Scopus).

Steblyna N. O. Transformation of the Europe’s Concept in WWII Speeches by Russian Presidents (2004-2019). Slovak Journal of Political Sciences. 2020. Vol. 20. No. 1. P. 121 – 137 (Scopus).

Steblyna N. O. Uncertain Geography of the Local News and Civic Participation in New Media Era. Communication Today. 2018. No. 9 (1). P. 78 – 92 (Scopus).

Стеблина Н. О. «Пресрелізм» у місцевій пресі : контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа. Діалог : Медіа-студії. 2016. Вип. 22. С. 52 – 70.

Стеблина Н. О. Друга світова війна як міф сучасного російського спічрайтингу (на матеріалі промов перших осіб Російської Федерації на Красній площі). Діалог : Медіастудії. 2014. Вип. 18-19. С. 294 – 304.

Стеблина Н. О. Ексклюзивні новини місцевих сайтів: якість контенту та методи збору інформації. Образ. 2018. Вип. 1(27). С. 37 – 51.

Стеблина Н. О. Новини чи піар? Або чи можливо дотримуватися професійних стандартів у мережевих ЗМІ? Діалог : медіа-студії. 2015. Вип. 21, С. 36 – 48.

Стеблина Н. О. Поява мультимедійності, гіпертекстуальності та інтерактивності на місцевих інформаційних сайтах, або Як одеські електронні видання опановували мережу (за матеріалами сайтів «Репортер» та «Думская» за 2005-2014 роки). Діалог : Медіастудії. 2018. Вип. 24. С. 180 – 209.

Стеблина Н. О. Пресрелізм у мережевих виданнях, або Як журналісти допомагають владі виховувати слухняних громадян. Масмедіа. Демократія. Інформаційна війна. Науково-практичне видання. Київ : СПД Матвієнко. 2014. С. 43 – 52.

Стеблина Н. О. Принципи добору новин мережевими виданнями: як інтернет-журналісти центральних ЗМІ подають інформацію про події у регіонах України. Соціальні комунікації : теорія і практика. Київ : МЦД СК «Комтека». 2015. С. 105 – 110.

Стеблина Н. О. Стратегії PR-звернень у соціальних мережах (на прикладі акаунтів провідних українських операторів мобільного зв’язку). Діалог : медіа-студії. 2014. Вип. 17. С. 166 – 175.

Стеблина Н. О. Тексти офіційного політичного дискурсу як індикатор еволюції політичного режиму (на матеріалі промов українських президентів). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки. 2019. Вип. 4. С. 85 – 95.

Steblyna N. O. Are You President's PR-service or News Agency? Petro Poroshenko's Visits Coverage by Ukrainian Local News Sites. Діалог : Медіа-студії. 2017. Вип. 23. С. 175 – 194.

Стеблина Н. О. Способи виявлення матеріалів із ознаками політичної замовності під час передвиборчої кампанії виборів президента України 2019. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 29 – 32.

Стеблина Н. О. Новини офіційного сайту Президента Республіки Польща та українсько-польські відносини. Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ iм. В. Даля, 2019. С. 175 – 177.

Стеблина Н. О. Стеблина Н. О. Чи потрібна юзерам медіаграмотність? UGC та сприйняття новин із ознаками замовності (на матеріалі коментарів відвідувачів одеського сайту «DUMSKAYA.NET»). Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. С. 434 – 444.

Steblyna N. For Russia, the war has never ended. New Eastern Europe. The Intermarium in the 21st century Conference Proceedings. URL: https://neweasterneurope.eu/2017/07/06/for-russia-the-war-has-never-ended/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-24

Номер

Розділ

Дисертація