Відгук 2 на дисертаційну роботу Стеблини Н.О.

Автор(и)

  • I. V. Ishchenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

В умовах глобалізації ще ніколи взаємовпливи нових технологій та політики не були настільки очевидними. І якщо раніше вважалося, що використання нових технологій у політиці, в тому числі й цифрових, має  призвести до більш відкритих взаємин між владою та суспільством, до  диверсифікації суспільного діалогу та політичних інтеракцій, то на сьогодні  подібні погляди, що утворюють концепцію так званого «кібероптимізму» вже  не так популярні. Для наукового дискурсу, зокрема для сфери політичних  наук це означає, що важливим аспектом сьогоднішніх досліджень і має бути  встановлення трансформацій, що відбуваються у політичних процесах під  впливом цифровізації, а також потенціалу цифрового інструментарію.

Ці аспекти обумовлюють необхідність комплексних досліджень  цифровізації державної політики, аби заповнити прогалину у політичних  розвідках щодо перебігу сучасних політичних процесів, що здійснюються в  умовах постійно змінного мережевого простору. Дослідження Н. О.  Стеблини якраз і покликане систематизувати та узагальнити існуючі  уявлення про цифровізацію політики, а також змістити акцент із вивчення  застосування окремих цифрових інструментів у політичній практиці до аналізу трансформацій, що відбуваються у державній політиці під впливом  дискурсу глобальної цифровізації. 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що  запропонована формалізована комп’ютерна модель цифрової політики може  бути застосована у подальших наукових розвідках для встановлення впливу  цифровізації на політики держав різних типів. Для цього у роботі чітко  описано алгоритм аналізу політичних текстів, укладення словників та  окремих комп’ютерних програм.  

Біографія автора

I. V. Ishchenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-24

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу