Відгук 2 на дисертаційну роботу Швелідзе Л.Д.

Автор(и)

  • A. V. Ozhohan Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Анотація

Однією з актуальних проблем дослідження новітньої лінгвістики, як вітчизняної, так і зарубіжної, є проблема комунікації  у соціальних мережах, що в умовах стрімкого розвитку новітніх технологій набуває домінантного значення у бутті окремої людини і цілого соціуму.  І хоча на сьогодні є вже чимало наукових праць, в яких розглянуто прагматичні, комунікативні, лінгвостильові аспекти мережевого спілкування, однак ще чимало питань потребують ґрунтовного вивчення. З огляду на те, що комунікативні культури соціальних мереж постійно трансформуються, глобалізуються, оновлюються, вельми важливими постають зіставні дослідження особливостей мовної особистості, мовленнєвої поведінки, мовної картини світу користувачів різних соціальних мереж.  Отож, актуальність наукової  розвідки Л Д. Швелідзе, предмет дослідження якої – мовні засоби репрезентації комунікативних стратегій в українськомовному та англійськомовному мережевому дискурсі, не викликає жодних сумнівів.

Дисертацію зосереджено на зіставному аналізі мовленнєвої поведінки носіїв української та англійської мов у соціальних мережах, зокрема проаналізовано різні мовленнєві жанри мережевого дискурсу –  дописи, твіти і коментарі двох тематичних груп – політики і культури.

Біографія автора

A. V. Ozhohan, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри літературознавства

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-25

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу