Відгук 1 на дисертаційну роботу Якимової Н.С.

Автор(и)

  • M.V. Semykina Центральноукраїнський національний технічний університет

Анотація

Сучасні економічні умови, що супроводжуються багатовекторним та динамічним розвитком соціально-економічних процесів та трудових відносин, трансформація складових економічної системи в умовах нової економіки обумовлюють не тільки зміни ролі ринку праці у суспільстві та принципів його функціонування, але й актуалізують потребу розробки та запровадження нових підходів до забезпечення його збалансованості. При цьому, практика доводить неспроможність традиційних інструментів регулювання сфери ринку праці впливати на існуючі кризові явища у ринковому сегменті, що призводять до руйнації трудового потенціалу, погіршення якості життя, нераціонального використання наявного людського капіталу та обмежують можливості його нагромадження. Людиноцентрований підхід у забезпеченні економічного зростання визначає пріоритетність поведінкових моделей взаємодії суб’єктів ринку праці.

Отже, дисертація Якимової Н.С., що присвячена обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічного забезпечення, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці є надзвичайно актуальною в умовах нової економіки.

Біографія автора

M.V. Semykina, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу