Відгук 1 на дисертаційну роботу Степури Т.М.

Автор(и)

  • L.H. Melnyk Сумський державний університет

Анотація

В умовах стрімких змін більшості сфер соціально-економічного життя у зв’язку індустріальними та інноваційними революційними зрушеннями, з цифровізацією економіки, посиленням екологічних загроз, нарощуванням міграційних процесів поглиблюються протиріччя у системі потреб і можливостей розвитку людського потенціалу. Змінюються вимоги до середовища його розвитку, зокрема у частині підтримки здоров’я та епідеміологічної безпеки, отримання якісної освіти, реалізації ефективної зайнятості і гідної праці, тобто формування якості цього середовища у відповідності з сучасними потребами людини. Асинхронність та невідповідність вимог людського розвитку і середовища активності людини призводить до неповного чи недостатнього задоволення потреб, що, у свою чергу, обмежує цей розвиток, має пролонгований і мультиплікативний вплив на покоління сьогоднішні і прийдешні. Така ситуація потребує пошуку шляхів наукового розв’язання проблеми, що і було здійснено у дисертації.

Водночас зараз активно відбувається трансформація механізмів функціонування економіки — на якісно новій основі виникають інноваційні способи виробництва, видозмінюються економічні відносини, ресурсозабезпечення економічної 'ДІЯЛЬНОСТІ. При цьому можливості економічного зростання регламентуються принципами сталого розвитку. У таких умовах необхідним є ефективний пошук нових орієнтирів, рушійних сил і розробка гармонійної політики подальшого розвитку людини в модерній економічній системі з урахуванням превалюючого значення ціннісного підходу та якісних критеріїв цього розвитку. Зведення таких наукових завдань і засобів їх вирішення в один теоретико-методологічний блок визначило тему, мету, завдання дослідження та обґрунтувало його актуальність.

Незважаючи на наявність фундаментальних напрацювань у дослідженні людського, а ще більшою мірою - трудового, соціально- трудового потенціалу, вищенаведені акценти і ракурс наукового пошуку до цього не був цілком і комплексно реалізований. Зокрема, науковий підхід на розвиток людського потенціалу через призму функціоналу якості дозволяє значно розвинути теоретико-методологічний та прикладний апарат соціальної економіки, запропонувати нові підходи до розробки політики його розвитку. Вищенаведене обґрунтовує актуальність та прикладну вагу дослідження Степури Тетяни Михайлівни.

Біографія автора

L.H. Melnyk, Сумський державний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу