Відгук 1 на дисертаційну роботу Гордєєвої І.О.

Автор(и)

  • O.S. Liavynets Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

Актуальність обраної теми дослідження. Реакції переносу атома Гідрогену (НАТ реакції) – визначальні стадії в багатьох важливих хімічних та біологічних процесах, зокрема в радикально-ланцюгових процесах окиснення вуглеводнів молекулярним киснем. Це достатньо ефективний спосіб промислового одержання важливих оксигеновмісних сполук, таких як гідропероксиди, спирти, альдегіди, карбонові кислоти тощо. Проте внаслідок високої реакційної здатності проміжних вільних радикалів має місце невисока селективність процесу за цільовими продуктами. Для підвищення селективності радикально-ланцюгового окиснення органічних сполук використовуються різні підходи, серед яких чільне місце належить використанню як органічних каталізаторів N-гідроксисполук, серед яких найчастіше використовується N-гідроксинафталімід, а також подібні за структурою інші речовини. Дані сполуки є джерелом відповідних N-оксильних радикалів, які активні в реакції продовження ланцюгів (відриву Н-атома) і неактивні в реакціях обриву ланцюгів. Саме цим зумовлена зацікавленість багатьох дослідників до вивчення таких систем як селективних органокаталізаторів процесів радикально-ланцюгового окиснення органічних речовин.
Однією з систем, де успішно використовуються як каталізатори органічні NOH-сполуки, є окиснення бензилових спиртів. Реакційна здатність проміжних радикалів та молекул субстрату, який зазнає окиснення, визначаються термодинамічними, полярними, електронними, стеричними та сольватаційними чинниками. Це передбачає докладне дослідження складного багатостадійного механізму окиснення бензилових спиртів різної будови, елементарних стадій процесу за участю вільних радикалів, а також встановлення взаємозв’язку між структурою реагентів та їхньою реакційною здатністю з метою підвищення селективності процесу. З такого погляду дослідження, яке проведено в дисертаційній роботі Гордєєвої І.О. і присвячене встановленню залежності між структурою реактантів та їхньою реакційною здатністю в реакціях відриву Н-атома від -С-Н зв’язків п-заміщених бензилових спиртів нітроксильними радикалами різної структури, є важливим і актуальним.

Біографія автора

O.S. Liavynets, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-28

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу