Ідіостиль Гната Хоткевича.

Автор(и)

  • O. V. Podolianchuk

Ключові слова:

ідіостиль; гуцульський діалект; домінанта; константа; мовний рівень; Гнат Хоткевич

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню специфіки індивідуального стилю Гната Хоткевича на різних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному).
Вибір теми дослідження мотивований становленням і розвитком вітчизняної лінгвоперсонології з опертям на вивчення специфіки мовностилістичних засобів та ідейно-художніх особливостей, які вирізняють письменника (Гната Хоткевича) як індивідуальну мовну особистість, а також новими можливостями та перспективами, пов’язаними з відкриттям доступу до літературної спадщини письменника, яка зберігається в Центральному державному історичному архіві України (м. Львів).
Актуальність дисертації зумовлена необхідністю комплексного та поглибленого вивчення в нових суспільних умовах України мови сучасної української художньої літератури шляхом дослідження ідіостилів визначних українських письменників загалом, і Гната Хоткевича зокрема.
Мета роботи – визначити особливості індивідуального стилю Гната Хоткевича на різних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному).

Посилання

Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць. Серія «Філологічна». Острог : Національний університет «Острозька академія», 2015. Вип. 51. С. 290–292.

Подолянчук О. Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича. Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. Вип. VI. С. 111–118.

Подолянчук О. Діалект як джерело формування ідіостилю Г. Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 6. С. 82–84.

Подолянчук О. Класифікація лексем прозових творів Гната Хоткевича як основа вивчення його ідіостилю. Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Сікорська С. В., 2018. Вип. 7. С. 238–247.

Подолянчук О. Мова драматичних творів як засіб самоідентифікації ідіостилю Гната Хоткевича. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вип. 29. 2019. С. 44–50.

Подолянчук О. Мовознавчі аспекти творчості Г. Хоткевича: стан, перспективи. Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Сікорська С. В., 2019. Вип. 9. С. 227–236.

Подолянчук О. Языковедческий подход к исследованию творчества Г. Хоткевича. Universum: Филология и искусствоведение: електрон. науч. журн. 2015. №7 (20). URL : http://7 universum/com/ru/philology/archive/item/2328

Подолянчук О. Мовностилістичні аспекти епістолярію Г. Хоткевича (на прикладі листів до його дружини Катерини Абрамівни). Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (15–16 березня 2016) : у 3-х томах. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Вип. 15. Т. 3. 2016. С. 92–93.

Подолянчук О. Система вокалізму у творах Г.Хоткевича на прикладі оповідань «Самітник», «Bella donna», «Що бачила скеля», «Гуцульський рік». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (26–27 березня 2015 р.). Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2015. С. 139–140.

Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – освіта – особистість» (23–24 квітня 2015 р.). Острог : Національний університет «Острозька академія», 2015. С. 290–292.

Подолянчук О. Фонетичні особливості ідіостилю Г. Хоткевича. Матеріали ХХІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави» (14 березня 2018 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 270–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

Дисертація