Відгук 1 на дисертаційну роботу Подолянчук О.В.

Автор(и)

  • I. B. Tsaralunha Хмельницький національний університет

Анотація

О. В. Подолянчук у дисертації «Ідіостиль Гната Хоткевича» запропонувала нове й актуальне дослідження мовних аспектів формування індивідуального авторського стилю митця. Вона піднімає важливі проблеми лінгвоперсонології – науки, що перебуває на межі психолінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, комунікативної лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвостилістики.

Дисертантка цілком слушно обумовлює вибір теми наукової розвідки необхідністю комплексного та поглибленого вивчення в нових суспільних умовах України мови української художньої літератури шляхом дослідження ідіостилів визначних українських письменників загалом, і Гната Хоткевича зокрема (с. 17 дис., с. 1 автореф.). О. В. Подолянчук влучно зауважує: письменники, як майстри художнього слова, репрезентують самобутнє мовомислення народу, особисті лексичні пріоритети, авторські деривати, оригінальні синтаксичні конструкції, переосмислені мовні символи (с. 17 дис.).

Метою дослідження обрано визначення особливостей індивідуального стилю Гната Хоткевича на різних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному). Вважаємо, що такий підхід, застосований у праці, вияскравлює засоби моделювання лінгвокультурних типажів в українському художньому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст., дозволяє авторці охопити всі рівні їхнього представлення.

Біографія автора

I. B. Tsaralunha, Хмельницький національний університет

доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу