Відгук 1 на дисертаційну роботу Комара П.А.

Автор(и)

  • D. M. Bielov ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Анотація

Вивчення поданих Комаром П. А. матеріалів дисертації та анотації, а також ознайомлення з публікаціями здобувача за обраною темою дає підстави стверджувати, що автором проведено достатній науковий аналіз теми, виділено новизну опрацьованих питань, сформульовано наукові положення, узагальнення та висновки, що виносяться на захист. Можна констатувати, що дисертант досягнув поставлених перед собою цілей, роботу виконав на належному науковому рівні. Такий загальний попередній висновок підтверджується за основними параметрами, які висуваються до дисертацій означеної наукової спеціальності.

Ступінь актуальності обраної теми дослідження. Виконана Комаром П. А. дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» за обраною темою характеризується безумовною актуальністю, має теоретичне та практичне значення, що дисертант переконливо доводить у вступній частині свого наукового дослідження.

Біографія автора

D. M. Bielov , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу