Відгук 1 на дисертаційну роботу Сушка О.О.

Автор(и)

  • D. M. Bielov ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Анотація

Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв’язок з планами відповідних галузей наук. Проголошення України правовою, демократичною, незалежною державою започаткувало процес державотворення та створило умови для проведення визначальних перетворень у системі державної влади. Закріплення в Конституції України принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову зумовило необхідність досягнення збалансованості та взаємоконтролю у роботі владних інституцій. Ефективність державного управління напряму залежить від чіткого розподілу повноважень між органами влади та розуміння місця та ролі кожного зі структурних елементів механізму держави. Реалізація механізму стримувань і противаг відбувається шляхом застосування органами влади різних заходів організаційного, правового чи управлінського характеру. Важливо розуміти, що, функціонуючи на принципах взаємодії, взаємозалежності та взаємопроникнення, система стримувань і противаг мусить мати потужний арсенал засобів, спрямованих на недопущення узурпації державної влади. При цьому, втручання у роботу інших органів державної влади не має створювати перешкоди у реалізації передбачених законом функцій та завдань. Одним з таких засобів є інститут контрасигнації. Здійснення подальших дій, спрямованих на удосконалення наявної моделі державного управління, вимагає послідовного та ґрунтовного розгляду теоретичних і практичних аспектів цього інституту, враховуючи його суттєву роль у досягненні взаємодії у роботі механізму держави. До того ж, аналіз наукової літератури свідчить, що комплексного дослідження інституту контрасигнації взагалі не проводилося.

У цьому контексті тема дисертаційного дослідження О. О. Сушка є вдалим вибором, має беззаперечну актуальність і суттєве значення як у теоретичному аспекті – для розвитку вітчизняної науки конституційного права, так і з практичної точки зору – для розробки пропозицій з удосконалення законодавства України про контрасигнацію.

Біографія автора

D. M. Bielov, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу