Правове забезпечення використання ділової репутації суб’єктів господарювання.

Автор(и)

  • T.S. Kravchenko

Ключові слова:

ділова репутація суб’єкта господарювання; комерціалізація ділової репутації; гудвіл; об’єкти інтелектуальної власності; використання ділової репутації суб’єктів господарювання; способи використання ділової репутації суб’єктів господарювання; презумпція спричинення немайнової шкоди; захист права на ділову репутацію

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню правового забезпечення використання ділової репутації суб’єктів господарювання.

У розділі 1 «Загальнотеоретичні засади правового забезпечення використання ділової репутації суб’єктів господарювання» уточнено визначення поняття ділової репутації суб’єктів господарювання як охоронюваного законом немайнового блага, яке втілює в собі зовнішнє ставлення до суб’єкта господарювання, його товарів, робіт, послуг шляхом оцінки економічних, соціальних, екологічних, інноваційних, маркетингових показників його діяльності та відповідності його діяльності законодавству, звичаям ділового обороту та правилам професійної етики.

У розділі 2 «Правова характеристика використання ділової репутації суб’єктів господарювання» конкретизовано поняття використання ділової репутації суб’єктів господарювання як сукупності фактичних дій (розповсюдження інформації про власну діяльність, рекламування продукції, маркування продукції торговельними марками) і юридичних дій (укладення і належне виконання договорів, вчинення інших правочинів), які здійснюються з метою підвищення конкурентоспроможності суб’єкта, зміцнення його становища на ринку.

У розділі 3 «Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання» уточнено критерії визначення ефективного способу захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання, до яких віднесено: тривалість та результативність (оперативність) відновлення ділової репутації суб’єктів господарювання; характер порушення права на ділову репутацію суб’єктів господарювання; наслідки порушення; цілі захисту; відповідність результату застосування способу захисту цілям захисту.

Посилання

Кравченко Т.С. Співвідношення поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання» з суміжними поняттями. Правничий часопис Донецького університету. 2018. № 1-2. С. 123-132.

Кравченко Т. Поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання»: визначення та правова природа. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 93-99.

Kravchenko T.S. On the concept of use of business reputation of business entities. European reform bulletin. 2020. № 3. р. 51-55.

Кравченко Т.С. Способи захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання: поняття та критерії вибору ефективного способу захисту. Право і суспільство. 2020. № 3. С. 89-95.

Коваль І., Кравченко Т. Підстави захисту ділової репутації суб’єктів господарювання. Economic and law paradigm of modern society. № 4. С. 62-68.

Кравченко Т.С. Щодо співвідношення ділової репутації та гудвілу. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю юридичного факультету (м. Вінниця, 18 травня 2018 року), ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. С. 88-91.

Кравченко Т.С. Ділова репутація суб’єктів господарювання та об’єкти інтелектуальної власності: співвідношення і зв’язок. Одеські юридичні читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 листопада 2018 року). 2018. С. 51-53.

Кравченко Т.С. Методи оцінки ділової репутації суб’єктів господарювання. Закарпатські правові читання: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-13 квітня 2019 року). 2019. С. 43-49.

Кравченко Т.С. Щодо можливості передачі ділової репутації суб’єкта господарювання. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 23-24 серпня 2019 року). 2019. С. 41-43.

Кравченко Т.С. Відшкодування немайнової шкоди як спосіб захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 року). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019.С. 116-119.

Кравченко Т.С. Правомочність щодо використання ділової репутації суб’єктів господарювання. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року). 2019. С. 151-154.

Кравченко Т.С. Вибачення як спосіб захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО» (17 квітня 2020 р.). Київ. 2020. С. 113-117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-05

Номер

Розділ

Дисертація