Конституційне право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації: питання теорії і практики.

Автор(и)

  • A. H. Zahorodniuk

Ключові слова:

збори; мітинги; походи; демонстрації; мирні публічні зібрання; міжнародні стандарти; підстави обмеження; дозвіл на проведення мирних зібрань; механізм реалізації права на мирні публічні зібрання; нормативно-правовий механізм реалізації; інституційно-правовий механізм реалізації; судові органи

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням конституційного права громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації в контексті механізму його реалізації, яку здійснено із врахуванням теоретичної складової та практичного виміру.

У розділі 1 «Теоретико-правова характеристика конституційного права громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації» обґрунтовано положення про комплексний характер конституційного права громадян України на збори, мітинги, походи і демонстрації як багатогранного, соціального, політичного і правового явища, що охоплює суб'єктивне конституційне право; форму безпосередньої демократії і комплексний правовий інститут.

У розділі 2 «Механізм реалізації права на збори, мітинги, походи і демонстрації» обґрунтовано позицію, що механізм реалізації права на мирні публічні зібрання завжди є логічно послідовною, системною взаємодією різних суб`єктів  права з втілення у життя приписів норм про права людини, а не спосіб здійснення прав та обов`язків виключно окремою особою; його не варто розглядати виключно у формально юридичному аспекті, оскільки він здійснюється під впливом суспільних, психологічних, економічних, моральних, релігійних, організаційних та інших факторів, які у сукупності створюють процес реалізації прав та свобод.

Посилання

Загороднюк А.Г. Право на мирні зібрання в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина. Правничий часопис Донецького університету. 2018. №1-2 (35-36). С.11-16.

Загороднюк А.Г. Теоретико-правові аспекти конституційного права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб.наук.пр / редкол.: С.Г.Серьогіна та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. C. 278-290.

Турченко О.Г., Загороднюк А.Г. Міжнародно-правові стандарти забезпечення реалізації права на мирні зібрання. Visegrad journal on human rights 2020. № 6. С. 143-148.

Загороднюк А.Г. Щодо тлумачення права на свободу мирних зібрань. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г.Бобкової. Вінниця: ТОВ: «Нілан-ЛТД», 2018. 140 с. С.110-111.

Загороднюк А.Г. Конституційне право на мирні збори, мітинги, демонстрації: питання термінології. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.51-54. URL: https://tinyurl.com/2jw6bcaz.

Загороднюк А.Г. Конституційне право збиратися мирно, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації в системі конституційних прав. Тридцять восьмі економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2019. С.32-35.

Загороднюк А.Г. Право на мирні зібрання: співвідношення міжнародних стандартів та національного законодавства. Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. м. Львів 13-14 липня 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С.63-64.

Загороднюк А.Г. Поняття та структура механізму реалізації права громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації. Economic and law paradigm of modern society. 2020. №2. С.87-94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-05

Номер

Розділ

Дисертація