Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування

Автор(и)

  • E.V. Kotov

Ключові слова:

дискурс; формальний дискурс-аналіз; політичний процес; політичний суб’єкт; дискурсивна структура; формальна модель

Анотація

Здійснено дослідження політичного процесу через його дискурсивне втілення, де дискурс постає системоутворюючим вектором, що самоактуалізується через конкретні політичні тексти і дії, що реалізуються і трактуються в межах допустимих (заданих) меж дискурсивної структури.

Вихідною тезою теоретичної і практичної роботи виступає положення постструктуралістської теорії дискурсу щодо того, що політичний процес обумовлений існуванням мета утворення, іменованого дискурс, яке представляється як деяка відносно стабільна структура, що включає лінгвістичні аспекти мови та прагматичні аспекти дії, обмежує все те, що може бути помислено, сказано і, отже, зроблено стосовно явищ і подій, що відбуваються в політичному середовищі. Сам по собі дискурс виражений в слабо ієрархізованій структурі мовленнєвих понять, які можна вивести з будь-якого політичного тексту, незалежно від теми, обсягу і т.д. Домінуюча лінія опису і дій в рамках політичного процесу іменується «гегемонний» дискурс.

В рамках роботи доведена принципова можливість формально-лінгвістичного вилучення і моделювання структури дискурсу, в якій кожен елемент є як організовуючим, так і організованим іншими елементами, перебуваючи з ними в складній структурі відносини співпідпорядкування. Сама мережа, таким чином, в максимально допустимій надлишковій формі описує структуру політичного дискурсу всередині окремого символічного об'єднання. Подібна формалізована модель дискурсу пропонується вперше. Крім того, в роботі проводиться спроба впровадження подібної структури в різних варіаціях, від чистого перенесення теоретичних концептів в практичну площину до різних модифікацій моделі в спробі формалізувати політологічне дослідження і максимально підвищити ступінь верифікованості результатів наукового пошуку.

Посилання

Котов Е. В. Методичні засади формального аналізу політичного дискурсу. Політичне життя. № 3, 2019. С. 77-81.

Котов Е. В. Теоретичні засади застосування дискурс-аналізу для дослідження політичного суб’єкта. Політичне життя. № 3, 2018. С. 101-107.

Котов Е. В. Формальний аналіз дискурсу. Політичне життя. № 1, 2021. С. 25-30.

Kotov E. Probable ways to formalize the study of political discourse. Politics and Knowledge: New Trends in Social Research. FILOdiritto Proceedings, Bolona, 2020. P.224-230 (Web of Science - under indexation).

Kotov E. Some comments on the algorithm of automatic analysis of political discourse Evropský politický a právní diskurz. 2020. Svazek 7. 6 vydání. S. 116-120.

Котов Е. В. Деякі теоретично-практичні аспекти застосування дискурс-аналізу в політичній сфері. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Дніпро: СДП «Охотнік», 2018. С. 107-109.

Котов Е. В. Можливості та обмеження аналізу політичного дискурсу за допомогою пост структуралістської методології дискурс-аналізу. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2019. Т1. С. 32-34.

Котов Є. В. Десуб’єктивація політичного процесу крізь призму дискурсивного аналізу. Збірник матеріалів наукового семінару «Формування наукової траєкторії магістрів та аспірантів». Вінниця, 2020. С. 37-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-17

Номер

Розділ

Анотація