Механізм забезпечення ефективності функціонування газорозподільних підприємств України

Автор(и)

  • L. Tarasenko

Ключові слова:

ефективність функціонування газорозподільних підприємств; система збалансованих показників; ключові показники ефективності; тарифоутворення; прогнозування фінансового стану газорозподільних підприємств; напрямки розвитку механізму забезпечення ефективного функціонування

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних засад щодо механізму забезпечення ефективності функціонування газорозподільних підприємств України та обґрунтуванню практичних рекомендацій його провадження, які враховують поєднання їх статусу як суб’єктів природної монополії та підприємництва. Висока соціальна значущість газорозподільних підприємств складає основу розробки напрямків підвищення ефективності, що полягає у врахуванні інтересів споживачів у питаннях як економічного, так і технічного характеру, що посилює актуальність роботи.
У розділі 1 «Теоретичні основи функціонування газорозподільних підприємств України та питання оцінки їх ефективності» на основі дослідження сучасного стану ринку природного газу та газорозподільних підприємств визначено тенденції розвитку галузі, специфіку діяльності, наявні проблемні питання.
У розділі 2 «Діагностика стану газорозподільних підприємств в умовах діючого механізму забезпечення їх функціонування» представлено обґрунтування впливу кожної окремої підсистеми газорозподільного підприємства на ефективність його діяльності. В основі цього лежить визначення серед підсистем управління  драйверів, завдяки чому можливим є досягнення синергетичного ефекту.
У розділі 3 «Ефективність функціонування газорозподільних підприємств: моделювання напрямків досягнення» обґрунтовано, що оцінка потенційного рівня ефективності діяльності на основі предикативного моделювання, а саме побудова прогнозної фінансової звітності, є дієвим інструментом для отримання уявлення про потенціал підприємства та наявність негативних тенденцій задля завчасного реагування на виклики, що постають, здійснення пошуку та акумулювання всіх ресурсів для оптимальної організації функціонування підприємства в залежності від обставин, що складаються.

Посилання

Tarasenko, L. (2020). Natural gas market in Ukraine: coexistence issues of competitive and monopolistic behavior. European journal of economics and management. Volume 6, Issue 2, 49 – 58.

Ionin, Ye., Tarasenko, L. (2020). Integration of the gas market of Ukraine into the EU gas market: issues of managing the working capital of joint stock companies. European journal of economics and management. Volume 6, Issue 5, 14 – 21.

Тарасенко, Л. О. (2017). Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки. Фінанси, облік, банки, №1(22), 260 – 268.

Тарасенко, Л. О. (2018). До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств. Фінанси, облік, банки. №1(23), 169 – 181.

Tarasenko, L. (2019). Efficiency of enterprise’s activity: essence, genesis, content of approaches. Finance, accounting, banks. №1(24), 148 – 157.

Іонін, Є. Є., Тарасенко, Л. О. (2018). Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі. Економічний аналіз. Том 28. № 2, c. 145 – 154.

Тарасенко, Л. О., Іонін, Є. Є. (2018). Соціальна відповідальність нафтогазової галузі України. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній і глобальній економіці: Праці XVIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 24 квітня 2018 р.), 328 – 331.

Тарасенко, Л. О. (2019). До питань циклічності доходів газорозподільних підприємств. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 – 2018 рр. (м. Вінниця, 16–17 травня 2019 р.), 35 – 37.

Тарасенко, Л. О. (2019). Розрахунок рентабельності активів ПАТ «Вінницягаз» з використанням індексної функціональної моделі. Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Маріуполь, 31 травня 2019 р.), 54 – 59.

Тарасенко, Л.О., Іонін, Є.Є. (2020). Достатність робочого капіталу як ключовий показник забезпечення ефективності діяльності операторів газорозподільних мереж. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice» (м. Гельсінкі, 22 – 23 червня 2020 р.), 275 – 279.

Тарасенко, Л.О. (2020). Показники оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств. Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5 –6 листопада 2020 р.), 294 – 296.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Номер

Розділ

Анотація