Господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності

Автор(и)

  • Ya. Bliakharskyi

Ключові слова:

девелопмент; девелоперська діяльність; девелоперський проєкт; девелопер; девелоперський договір; девелоперська послуга

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню та обґрунтуванню нових теоретичних положень щодо господарсько-правового регулювання девелоперських відносин у сфері будівництва нерухомості та підготовці пропозицій з удосконалення чинного законодавства.
У роботі досліджено поняття «девелопмент нерухомості», надано визначення девелоперської діяльності, розкрито її ознаки, принципи та класифікацію. Досліджено поняття девелоперського проєкту, його ознак, видів, стадій (етапів) реалізації. Окреслено сучасний стан та перспективи нормативно-правового регулювання девелоперської діяльності. З’ясовано поняття, види та правовий статус девелопера, в тому числі його мету, завдання, функції, права й обов’язки, відповідальність. Розкрито особливості договірного регулювання девелоперської діяльності. Висвітлено поняття девелоперського договору, здійснено правову характеристику та виокремлено його види. Конкретизовано істотні умови девелоперського договору та його форму. Здійснено зіставлення девелоперського договору та подібних договірних конструкцій. На підставі проведеного дослідження запропоновано внесення змін до законодавства України.
Теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях, навчальному процесі та правозастосовній діяльності.

Посилання

Бляхарський Я. С. «Девелопмент нерухомості» та «девелоперська діяльність»: зіставлення понять та їхні характерні ознаки. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 111–124.

Бляхарський Я. С. Визначення девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності. Університетські наукові записки. 2020. № 3–4 (75–76). С. 234–248. https://doi.org/10.37491/UNZ.75-76.25.

Бляхарський Я. С. Місце девелоперського договору серед договорів у будівельній галузі. Університетські наукові записки. 2020. № 6 (78). С. 199–209. https://doi.org/10.37491/UNZ.78.18.

Бляхарський Я. С. Девелоперський договір: поняття і характеристика. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 78–81. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/18.

Бляхарський Я. С. Види девелоперської діяльності у сфері будівництва. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 1. С. 299–303.

Bliakharskyі Y. Developer as a Special Business Entity in the Field of construction. Art and Science. 2021. № 2. С. 49–65.

Бляхарський Я. С. Перспективи нормативно-правового регулювання девелоперської діяльності в Україні. Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. тез Другої міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). Київ, 2018. С. 126–132.

Бляхарський Я. С. Проблема класифікації девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжн. наук. конф. «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 408–410.

Бляхарський Я. С. Співвідношення понять «девелоперська діяльність» та «організація будівництва будівель». Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. тез Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 грудня 2019 р.). Київ, 2019. С. 140–146.

Бляхарський Я. С. До проблеми визначення поняття «девелоперський проект». Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : матер. ХХІV щорічної звітної наук. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів із заочною формою участі (м. Хмельницький, 27–30 квітня 2020 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 97–98.

Бляхарський Я. С. До проблеми визначення юридичної конструкції девелоперського договору у сфері будівництва. Science, society, education: topical issues and development prospects : матер. VI Міжн. наук.-практ. конф. із заочною формою участі (м. Харків, 10–12 травня 2020 року). Харків, 2020. С. 1050–1058.

Бляхарський Я. С. До проблеми визначення поняття «девелопер». Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжн. наук. конф. «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 348–350.

Бляхарський Я. С. Девелоперський та агентський договори: порівняльний аспект. Договір як універсальна форма правового регулювання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021 р.). Івано-Франківськ, 2021. С. 108–111.

Бляхарський Я. С. Види девелоперського договору у будівництві. Global and regional aspects of sustainable development : III International Scientific and Practical Conference (Copenhagen, May 4–5, 2021). Copenhagen, 2021. Pp. 253–261.

Бляхарський Я. С. До питання визначення істотних умов та форми девелоперського договору. Scientific community: interdisciplinary research : матер. IV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Гамбург, 18–19 травня 2021 р.). Гамбург, 2021. С. 341–348.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-27

Номер

Розділ

Автореферат