Впровадження практик децентралізації в контексті формування «політики знизу» в Україні.

Автор(и)

  • А. П. Гижко

Ключові слова:

децентралізація; територіальні громади; «політика знизу»; національна та локальна специфіка впровадження децентралізації; локалітет; «влада-громада-бізнес»; партисипативна демократія; принцип субсидіарності; індикатори ефективності державної політики децентралізації; Вінниччина

Анотація

Зрілість політичних систем сучасності має низку показників, серед яких – модель взаємовідносин держави і суспільства. Характеристиками цієї моделі можуть виступати такі показники, як розвинутість громадянського суспільства в частині впливовості його інститутів, відчуття захищеності населення (соціальної, правової, інформаційної тощо),  рівень політичної і правової культури громадян, стан громадянської освіти, сальдо міграції держави, реальні практики реалізації конституційного права громади на управління територією. Останній показник в Україні має міждисциплінарну природу як у контексті теоретико-методологічних підходів наукового вивчення, так і в самих практиках впровадження. Управляти територією і почувати себе господарем на власній землі – це значить побудувати таку гармонійну політику, де громада – дієвий суб’єкт господарювання, органи місцевого самоврядування – легітимні актори, які здатні приймати рішення і відповідально їх реалізовувати в інтересах громади і держави, мати правове забезпечення і сприяння з боку держави впровадженню децентралізованих практик та безпекового вектору розвитку. З огляду на зазначене,  впровадження практик децентралізації в Україні вже має певні результати, вивчення яких дозволило б науковцям і практикам говорити про український шлях децентралізації, зрозуміти причини незавершеності реформи, окреслити перспективні кроки в контексті формування моделі «політики знизу» в Україні.

Посилання

Гижко А.П. Світові практики впровадження децентралізації та їх досвід для України. Політичне життя. 2020. № 1. С. 22–29.

Hyzhko A.P, Okunovska Yu.V., Prymush M.V. Political Elite in the Institutional Environment. Політичне життя. 2020. № 2. С. 34–45.

Гижко А.П. Освітня децентралізація в Україні на прикладі кейсу Вінницької області. Політичне життя. 2021. № 2. С.11-15.

Гижко А. П. Бюджетна децентралізація регіонів. Evropský politický a právní diskurz. Czech Republic. 2020. Iss. 4. Р. 104–109.

Hyzhko А., Okunovska Y.,Prymush M., Polovyi M. Specifics of decentralization reform in Poland and Ukraine. European Journal of Transformation Studies. Georgia. 2020. No. 2. P. 245–256. (Web of Science)

Гижко А.П. Новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня в Україні. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум», 25 червня 2020 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020 р. С. 27–28.

Гижко А.П. Аналіз результатів місцевих виборів у контексті децентралізації. Соціологічні дискурси: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (м. Дніпро, 4 грудня 2020 року). Дніпро, 2020. С. 24–26.

Гижко А.П. Інститут старост як чинник трансформації українського суспільства. Україна як суспільство ризику: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпро, 23 квітня 2021 року). Дніпро, 2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-06

Номер

Розділ

Дисертація