Відгук 2 на дисертаційну роботу Кобідзе Н.Н.

Автор(и)

  • О. М. Левченко Центральноукраїнський національний технічний університет

Анотація

На сьогоднішній день рівень та якість отриманих знань набули статусу одного з ключових факторів, що використовуються в процесі оцінки готовності спеціаліста до виконання завдань у професійній сфері. У свою чергу, якість підготовки майбутніх фахівців безпосередньо пов’язана з рівнем освітніх послуг, які надаються сучасними університетами, що впливають, зрештою, на загальну якість суб’єктів ринку праці, а, отже, і ефективність роботи всього економічного та управлінського середовища держави. У зв’язку з цим цілком природнім став процес конкуренції університетів, основна мета якої полягає у забезпеченні конкурентних переваг закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг, залученні максимальної кількості студенті та підвищенні рівня власного престижу. 
Отже, дисертаційна робота Кобідзе Н.Н. «Управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг» є актуальною та спрямована на обґрунтування та розробку теоретико-методологічного забезпечення, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг.

Біографія автора

О. М. Левченко , Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу