Захист прав суб’єктів господарювання від порушень та посягань органів державної влади

Автор(и)

  • О.М. Кониченко

Ключові слова:

захист прав суб’єктів господарювання; підстави захисту; порушення та посягання органів державної влади; механізм захисту прав суб’єктів господарювання; гарантії захисту прав суб’єктів господарювання; посадова та службова особа; відповідальність органів державної влади

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню захисту прав суб’єктів господарювання від порушень та посягань органів державної влади.
У розділі 1 «Загально-теоретичні положення про захист прав суб’єктів господарювання від порушень та посягань органів державної влади» проаналізовано доктринальні та нормативні засади захисту прав суб’єктів господарювання у відносинах з органами державної влади.
У розділі 2 «Механізм захисту прав суб’єктів господарювання від порушень та посягань органів державної влади» проаналізовано основні елементи та функціонування механізму захисту прав суб’єктів господарювання від порушень та посягань органів державної влади.

Посилання

Кониченко О.М. Щодо поняття захисту прав суб’єктів господарювання. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 13. С. 109–114.

Кониченко О.М. Відео- та аудіофіксація як засоби захисту прав суб’єктів господарювання. Право і суспільство. 2020. № 4. С. 108–113.

Кониченко О.М. «Посадова особа» та «службова особа»: питання понятійного апарату. Приватне та публічне право. 2020. № 3. С. 30–34.

Konychenko O.N. On appeals against decisions, actions or omissions of power subjects. Visegrad journal on human rights. 2020. № 6 (vol. 1). С. 336– 339.

Кониченко О.М. Щодо питання підстав захисту прав суб’єктів господарювання. Концептуальні напрями розвитку наукових знань (частина ІІІ) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24-25 листопада 2018 року). Київ : МЦНД, 2018. С. 52–53.

Кониченко О.М. Щодо розмежування понять «посадова особа» та «службова особа» в законодавстві України. Правове забезпечення соціальноекономічного розвитку: стан та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 20–22.

Кониченко О.М. Щодо питання органів захисту прав суб’єктів господарювання від порушень та посягань органами державної влади. Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матер. I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (15 листопада 2019 року). Вінниця, 2019. Том 1 : Право. С. 20–22.

Кониченко О.М. Щодо гарантій захисту прав суб’єктів господарювання. Четверті економіко-правові студії: матер. Всеукр. наук.- практ. конф. молодих вчених (м. Одеса, 13 листопада 2020 р.). Одеса : Фенікс, 2020. С. 51–55

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

Дисертація