Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у період 2014-2018 рр.

Автор(и)

  • H.I. Smokova

Ключові слова:

віртуальний простір, державна молодіжна політика, інститути соціалізації молоді, молоде покоління, ціннісні орієнтації

Анотація

Молодь – особлива соціальна страта, яка більше за інші верстви населення потребує всебічної допомоги та підтримки зі сторони держави через сукупність певних психофізіологічних характеристик, завдяки яким молоде покоління прагне до самовираження та самореалізації. А отже, процес формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні потребує якісного оновлення саме інноваційними чинниками, до яких сучасна молодь має схильність через зміну ціннісно-смислової складової українського соціуму, низкою супутніх суспільно-політичних подій та прагненням молоді до європейського способу життя. Відзначимо, що саме молоде покоління є головним ретранслятором та носієм постматеріальних цінностей через кардинально інші умови первинного етапу соціалізації й подальшого становлення особистості. В результаті чого, сучасну українську молодь можна розглядати як покоління “Мілленіалів” (або покоління “Y”, “Z”), спираючись на теорію поколінь американських дослідників Н. Гоува та В. Штрауса.

Таким чином можна констатувати, що інститути соціалізації, які в умовах стрімко змінюваного світу варто поділяти на традиційні та інноваційні, є механізмом реалізації державної молодіжної політики на різних рівнях політичної влади. Досліджуючи специфіку формування молодіжної політики через рівень довіри, участі молоді у суспільнополітичному житті та рівень міграції, ми приходимо до висновку, що традиційні інститути соціалізації (сім’я, інститути освіти, політичні партії, громадські організації та ЗМІ) поступаються впливом на світогляд молоді інноваційним (Інтернет, соціальні мережі, тренди та бренди), серед яких домінуючим стає кіберпростір загалом.

З’ясовано вектори формування державної молодіжної політики України відповідно до викликів сучасності, розвитку інформаційнокомунікаційних технологій та активного використання віртуального простору

Посилання

Смокова Г.І. Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ : Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 114 (№11). С.331–335.

Смокова Г.І. Освіта як провідний механізм політичної соціалізації молоді в Україні. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ : Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 122 (№7). С.420–423.

Смокова Г.І. Віртуальна реальність як альтернативний механізм соціалізації молоді в Україні. Вісник Дніпровського національного університету. Серія: філософія, соціологія, політологія: збірник наукових праць / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпро : Вид-во Дніпровського національного університету, 2017. №3 (37). С.88–92.

Смокова Г.І. Особливості формування публічних цінностей молоді у кіберпросторі: досвід України. Політичне життя / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : Вид-во ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. №1. С.108–112.

Смокова Г.І. Інститути соціалізації як механізм реалізації державної молодіжної політики в Україні. Політичне життя / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : Вид-во ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. №2. С.69–73.

Нanna Smokova, State youth policy in Ukraine: concepts and essence. European political and law discourse. Praha : Berostav družstvo, 2019. Vol. 6. Iss. 5. P.137–143.

Смокова Г.І. Ціннісний аспект політичної соціалізації молоді в Україні. Virtus: scientific Journal. Монреаль : СPM «ASF», 2018. Vol. 20. Iss. 2. P. 32–33.

Смокова Г.І. Теоретичний вимір ціннісних засад сучасної політичної сфери України. Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність: збірник наукових праць. Вінниця – Дружківка : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С.70–74.

Смокова Г.І. Сучасна молодь в Україні: політична соціалізація та життєві цінності. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 травня 2017 р. Дніпро, 2017. Ч.1. С.21–22.

Смокова Г.І. Українська молодь в умовах інформаційномережевого суспільства. Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», 24-25 листопада 2017 р. Дніпро, 2017. Ч.2. С. 34–35.

Смокова Г.І. Особливості вироблення політичних цінностей в Україні в умовах «модерної соціалізації»: теоретично-практичний аспект. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), 30-31 березня 2018 р. Дніпро, 2018. Ч.1. С.29–30.

Смокова Г.І. Цифрове покоління: механізми соціалізації та життєві цінності. Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2018 р. Чернівці : Букрек, 2018. С. 45–48.

Смокова Г.І. Інформаційне суспільство на пострадянському просторі: перспективи та виклики. Ідентичності та політичні інститути: влада в добу «пост-правди». Збірник тез III Всеукраїнської наукової конференції / За заг. ред. В.М. Циби. Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2018. С.43–45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Автореферат