Відгук 1 на дисертаційну роботу Шульженко А. С.

Автор(и)

  • T. O. Kozlova Запорізький національний університет

Анотація

Актуальність цієї наукової праці визначається домінантністю принципу антропоцентризму в сучасній лінгвістиці, орієнтацією на дослідження діалогу мови й культури, репертуару культурних смислів, актуалізованих лінгвальними засобами. Порівняльне дослідження фразеології виявляться особливо плідним для встановлення способів мовного втілення знаків культури, засобів семіотизації людини в мові. Якщо дотримуватися неодноразово експлікованої у працях Ч. Пірса, Е. Бенвеніста, А.Д. Апресяна тези про те, що людина – це знак, а її думка й емоція  — теж знаки, то зрозуміло, що саме в мові та через мову людина й людські відчуття перетворюються на знаки культури. У контексті наукового інтересу до зв’язків «мова — культура», «світ зовнішній — світ внутрішній», «перцепція — когніція — емоція» праця Анжеліки Сергіївни набуває неабиякої актуальності.

 Наукова новизна рецензованої дисертації полягає в тому, що авторка звертається до порівняльного вивчення фразеологізмів на позначення відчуттів, актуалізованих засобами мов відмінної типології, уперше запропонувала оригінальну, послідовну й ефективну методику дослідження спільних та відмінних ознак індоєвропейських лінгвокультур шляхом аналізу важливого сегмента їхньої мовної картини світу. Розгляд окремої підсистеми спільного лінгвокультурного надбання через призму структурно-граматичних, семантичних та лінгвокультурологічних особливостей (с. 19, 22) дозволив встановити «ізоморфні та аломорфні» (с. 18, 22, 104-166) особливості аналізованого шару лексики, системні внутрішньомовні та міжмовні зв’язки одиниць у зіставлюваних мовах.

Біографія автора

T. O. Kozlova, Запорізький національний університет

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу