Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • T.L. Nagorniak Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • I.S. Shchebetun Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Наукова новизна дослідження полягає у розробці авторкою теоретико-методологічного концепту розуміння права на спротив як форми реального народовладдя у якості показника конфліктогенності відносин держави і суспільства. Авторка доводить, що мета, форми, частота прояву, масштабність наслідків та інституціоналізація результатів реалізації права на спротив й характеристики реального народовладдя виступають індикаторами діалогу суспільства і держави, демонструючи недоліки чи переваги становища обох сторін у процесі прийняття політико-правових рішень. Організовані протести, кольорові революції, інші форми спротиву часто стають симулякрами та використовуються владою або іншими політичними силами в своїх інтересах, а низький рівень правової та політичної культури громадян тільки сприяє маніпулюванню їх участю у прийняті політичних рішень. Авторка обґрунтовує визначення права на спротив як невід’ємного природного права особи протидіяти владі в активній або пасивній формі індивідуального чи колективного соціально-політичного протесту. Метою такого спротиву визначено гарантування і збереження легітимності влади і конституційності державного ладу. Дисертанткою прослідковано процес становлення форм реального народовладдя в історії людської цивілізації, з’ясовано, що політико-правові практики здійснення реального народовладдя в Україні демонструють незрілість правової культури суспільства та безпорадність правових інституцій через їх політизованість.  Наукова новизна дослідження полягає у розробці авторкою теоретико-методологічного концепту розуміння права на спротив як форми реального народовладдя у якості показника конфліктогенності відносин держави і суспільства. Авторка доводить, що мета, форми, частота прояву, масштабність наслідків та інституціоналізація результатів реалізації права на спротив й характеристики реального народовладдя виступають індикаторами діалогу суспільства і держави, демонструючи недоліки чи переваги становища обох сторін у процесі прийняття політико-правових рішень. Організовані протести, кольорові революції, інші форми спротиву часто стають симулякрами та використовуються владою або іншими політичними силами в своїх інтересах, а низький рівень правової та політичної культури громадян тільки сприяє маніпулюванню їх участю у прийняті політичних рішень.

Авторка обґрунтовує визначення права на спротив як невід’ємного природного права особи протидіяти владі в активній або пасивній формі індивідуального чи колективного соціально-політичного протесту. Метою такого спротиву визначено гарантування і збереження легітимності влади і конституційності державного ладу. Дисертанткою прослідковано процес становлення форм реального народовладдя в історії людської цивілізації, з’ясовано, що політико-правові практики здійснення реального народовладдя в Україні демонструють незрілість правової культури суспільства та безпорадність правових інституцій через їх політизованість.

Біографії авторів

T.L. Nagorniak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління, перший проректор 

 

I.S. Shchebetun, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Висновок