Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот.

Автор(и)

  • K.V. Overkovsky

Ключові слова:

промислова власність, майнові права промислової власності, виключні права, господарський оборот, права промислової власності як об’єкт обороту, введення в оборот прав промислової власності, ліцензійний договір, договір комерційної концесії

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот.

У розділі 1 «Загальнотеоретична характеристика правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот», уточнено, що в господарський оборот як об’єкт обороту вводяться «права промислової власності», які є сукупністю майнових прав на об’єкти промислової власності вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є оборотоздатними і складаються з визначених законом правомочностей правовласника.

У розділі 2 «Введення прав промислової власності в господарський оборот: способи, правові форми, захист прав» аналізуються способи та правові форми введення прав промислової власності в господарський оборот, питання захисту прав учасників зазначених відносин, пропонується удосконалення їх правового забезпечення.

Посилання

Оверковський К. Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С.102-109.

Оверковський К.В. Щодо визначення поняття «права промислової власності». Правничий часопис Донецького університету. 2019. №1 (37). С. 63- 71.

Overkovskyi Kоstiantyn. Pledge as a way of disposal of rights industrial property. European Reforms Bulletin. 2020. №2. P. 107-112.

Оверковський К. Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. №1. С. 35-49.

Оверковський К. Поняття «Введення прав промислової власності в господарський оборот». Підприємництво, господарство і право. 2020. №3. С. 90-97.

Оверковський К.В. Щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю юридичного факультету (18 травня 2018 р.), Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. С. 124-128.

Оверковський К.В. Відчуження прав промислової власності. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року). За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 172-177.

Оверковський К.В. Питання державної реєстрації застави майнових прав промислової власності. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.139-143.

Оверковський К.В. Ліцензійний договір як правова форма використання Об’єктів промислової власності. Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві», секція 1 (28-29.11.2019, м. Дніпро-Київ): електронний збірник. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ. 2019. С. 128-132.

Оверковський К.В. Співвідношення понять «введення прав в оборот» та «комерціалізація прав» в сфері промислової власності. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО» (17 квітня 2020 р.). Київ. 2020. С. 158-161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Анотація