Застосування штрафних санкцій в господарських відносинах.

Автор(и)

  • S.M. Mamedova

Ключові слова:

штрафні санкції; застосування штрафних санкцій; неустойка; штраф; пеня; господарсько-правова відповідальність; невиконання (неналежне) виконання господарського зобов’язання; порушення правил здійснення господарської діяльності; прострочення виконання зобов’язання

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню правових засад застосування штрафних санкцій в господарськихвідносинах. У розділі 1 «Загальнотеоретичні положення щодо штрафних санкцій в господарських відносинах» удосконалено визначення «штрафні санкції» шляхом уточнення, що це заходи державного або приватного примусу, які застосовуються до учасників господарських відносин у вигляді стягнення неустойки, штрафу, пені, розмір та спосіб обчислення яких встановлюється законом або договором, що обраховуються грошовою сумою або, у випадках передбачених договором, речами, визначеними родовими ознаками, вартість яких еквівалентна сумі такихсанкцій, яку учасник господарських відносин зобов'язується сплатити або передати у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

У розділі 2 «Загальні положення про застосування штрафних санкцій в господарських відносинах» дістали подальшого розвитку положення щодо поділу підстав застосування штрафних санкцій на правові та фактичні з конкретизацією, що до правових підстав належать відповідні норми ГК України, інших законів України та положення господарських договорів; до фактичних підстав –невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання, порушення правил здійснення господарської діяльності учасником господарських відносин.

Посилання

Мамедова С. М. Деякі питання стягнення пені та штрафу за порушення господарсько-правових зобов’язань. Часопис Київського університету права. 2018. No 2. С. 188 -192.

Мамедова С. М. Підстави застосування штрафних санкцій в господарському праві України. Підприємництво, господарство і право. 2019. No 11. С. 98 -105.

Мамедова С. М. Майновий стан сторін як підстава зменшення розміру штрафних санкцій. Часопис Київського університету права. 2020. No 2. С. 277 -280.

Мамедова С. М. Зменшення розміру штрафних санкцій за порушення господарських зобов’язань. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. No. 3. P 2. С. 13 -19.

Мамедова С. М. Проблемні аспекти застосування відповідальності за порушення виконання господарських зобов’язань. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки». Випуск XXIII: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання».Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 288-290.

Мамедова С. М. Щодо особливостей функцій штрафних санкцій у сфері господарювання. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.)/ Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А. Г. Бобкової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. C. 91 -93.

Мамедова С. М. Деякі проблеми термінологічної неузгодженості щодо штрафних санкцій. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року).Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 160-164.

Мамедова С. М. Правова основа застосування штрафних санкцій у сфері господарювання. Правова держава: міждисциплінарний підхід:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 05 грудня 2018 р.).Маріуполь: ДЮІ МВС України, 2018. С. 339 -344.

Мамедова С. М. Окремі особливості правового регулювання неустойки в Україні і Німеччині. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 р.)/ За ред. О. Г. Турченко. Вінниця:Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.164 -168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21

Номер

Розділ

Анотація