Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • R.F. Gryniuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu. M. Pavliuchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Обґрунтування вибору теми дослідження. Учасники господарських відносин доволі часто не виконують або виконують неналежним чином взяті на себе господарські зобов’язання, чим порушують права та законні інтереси інших учасників господарських відносин. Одним із способів захисту порушених прав виступає застосування штрафних санкцій. Аналіз практики, у тому числі судової, вказує на значну популярність названого засобу захисту, але у той час дозволяє зробити висновок про наявність проблем застосування штрафних санкцій.

Застосування штрафних санкцій у господарських відносинах у першу чергу регулюються нормами Господарського та Цивільного кодексів України, положення яких знаходять розвиток у господарських договорах. Водночас положення цих Кодексів не позбавлені недоліків та потребують удосконалення, зокрема щодо підстав застосування, зменшення розміру штрафних санкцій та ін.

Крім того, використання у різних законодавчих та підзаконних нормативно- правових актах термінів «штрафні санкції», «неустойка», «штраф», «пеня» потребують конкретизації їх правової природи цих примусових заходів і встановлення їх співвідношення із поняттям штрафних санкцій.

В юридичній науці питання штрафних санкцій розглядалися науковцями, здебільшого, у межах проведення господарсько-правових і цивільно-правових досліджень, проте проблематика застосування штрафних санкцій в господарських відносинах допоки не виступила предметом окремого дослідження. Також оновлення законодавства, нові тенденції у правозастосовній практиці, зміна судової практики вказують на потребу відповідної оцінки наявних наукових результатів і висновків щодо штрафних санкцій.

Біографії авторів

R.F. Gryniuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, міжнародного і крімінального права, ректор

Yu. M. Pavliuchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-14

Номер

Розділ

Висновок