Мікротопонімія Центральної Хмельниччини.

Автор(и)

  • Ya. V. Yanchyshyna

Ключові слова:

власна назва дрібного географічного об’єкта; деривація; мікрогідронім; мікрооронім; мікротопонім; мікрохоронім; мотивація; семантика; структура; функціонування

Анотація

У процесі дослідження схарактеризовано 7 512 назв, серед яких переважають мікрохороніми (5 402; 71,91 %); також фіксуємо мікроороніми (1 149; 15,3 %) та мікрогідроніми (961; 12,79 %).

Основним структурним різновидом мікротопонімії досліджуваного регіону є прості назви (4 878; 64,94 %); майже вдвічі менше складених номінацій (2 532; 33,71 %); рідко трапляються складні пропріативи (102; 1,35 %).

Аналіз дериваційних особливостей власних назв дрібних географічних об’єктів засвідчив переважання лексико-семантичного словотвору (4 975; 66,22 %) над морфологічним (2 533; 33,72 %).

Групування мікротопонімів за семантикою твірних основ показало превалювання відапелятивних номінацій (4 390; 58,51 %) над відонімними (2 302; 31,8 %) та відапелятивно-відонімними (720; 9,59%).

У складі мікротопонімів Центральної Хмельниччини переважно фіксуються найменування з одинарними мотиваційними відношеннями (5 679; 75,6 %), зокрема асоціативними (2 429; 42,77 %) та меморіальними (1 208; 21,27 %).

Посилання

Янчишина Я. В. Мотиваційна структура мікротопонімії Центральної Хмельниччини. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія (мовознавство). Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. Вип. 16. С. 412–416.

Янчишина Я. В. Дериваційні особливості творення власних назв дрібних географічних об’єктів Хмельницького району Хмельницької області. Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків, 2013. Вип. 36. С. 79–84.

Янчишина Я. В. Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості урбанонімії міста Хмельницького. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. Вип. 6. Ч. 2. С. 281–288.

Янчишина Я. В. Мікротопоніми штучного та природного походження в сучасній українській літературній мові. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. Вип. 7. С. 219–222.

Янчишина Я. В. Проблемні питання виокремлення мікротопонімів у складі власних географічних назв. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І.. Абетка, 2014. Вип. 35. С. 85–87.

Янчишина Я. В. Історія вивчення мікротопонімії Центральної Хмельниччини. Записки з ономастики. Одеса : Астропринт, 2015. Вип. 18. С. 829–837.

Янчишина Я. В. Диференційні ознаки мікротопонімікону (на матеріалі власних назв дрібних географічних об’єктів Центральної Хмельниччини). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Вип. 14. С. 256–263.

Янчишина Я. В. Сутність поняття «мікротопонім» в українській та зарубіжній ономастиці. The 10th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (June 17–19, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. С. 551–560.

Янчишина Я. В. Лексико-семантична структура власних географічних назв мікрооб’єктів Деражнянського району. Деражнянщина: минуле і сучасне: матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. С. 54–60.

Янчишина Я. В. Система віонімів села Моломолинці. Поділля. Краєзнавчі студії: збірник наукових праць. 2010. Вип. 2. Хмельницький : ХмЦНТЕІ. С. 5–6.

Янчишина Я. В. Мікротопонімія Центральної Хмельниччини. Філологічні студії : збірник наукових праць студентів. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2012. Вип. 10. С. 136–141.

Янчишина Я. В. Система мікрооронімії Центральної Хмельниччини. Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць. Хмельницький : ХмЦНТЕІ, 2012. Вип. 4. С. 76–79.

Янчишина Я. В. Сучасні метоли систематизації мікротопонімічних даних. Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : збірник наукових праць (за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції). Хмельницький : ХНУ, 2013. С. 379–383.

Янчишина Я. В. Етнолінгвістичні особливості мікротопонімії Центральної Хмельниччини. Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ФОП Жовтий, 2014. С. 89–93.

Янчишина Я. В. Історія мікротопонімічних досліджень у Польщі. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : збірник наукових праць. Кельце; Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. Вип. 1. С. 271–275.

Янчишина Я. В. Мікрогідронімія Дунаєвецького району Хмельницької області (загальна характеристика). Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : збірник наукових праць студентів, магістрантів, викладачів. Умань: Візаві, 2014. Вип. 3. С. 116–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01

Номер

Розділ

Автореферат