Мікротопонімія Центральної Хмельниччини.

Автор(и)

  • Ya. V. Yanchyshyna

Ключові слова:

власна назва дрібного географічного об’єкта; деривація; мікрогідронім; мікрооронім; мікротопонім; мікрохоронім; мотивація; семантика; структура; функціонування

Анотація

Дисертацію присвячено вивчення структурних, словотвірних, лексико-семантичних, мотиваційних та функціональних особливостей мікротопонімів Центральної Хмельниччини.Мікротопонім –різновид топонімів як елемент систематизації власних назв за розмірами іменованого денотата. Основними ознаками мікротопонімів є: 1)невеликі розміри денотатів; 2)розмаїття типів і способів мікротопонімної номінації; 3)різноплановість структури мікротопонімікону за характером іменованих денотатів; 4)відносність меж мікротопонімії, перебування на перетині розрізнення власних і загальних назв; 5)переважно природний характер мікротопонімної номінації; 6)найбільша рухливість із-поміж інших класів топонімів, незначна граматична стійкість; 7)вузька сфера застосування, перебування на нижньому ярусі топонімної системи; 8)велика кількість таких пропріальних одиниць; 9)тісний зв’язок із різними особливостями іменованих об’єктів, відбиття мікротопонімами народних вірувань, традицій та інших етнографічних атрибутів; 10)побутування переважно в усній формі; 11)активне відбиття діалектних особливостей мовлення мешканців регіону; 12)відносна недовготривалість існування мікротопонімів; 13)факультативність мікротопонімних систем, багатоваріантність таких пропріативів; 14)наявність чітких мотиваційних ознак і водночас надзвичайно швидка деетимологізація власних назв дрібних географічних об’єктів; 15)включення до складу мікротопонімних одиниць багатьох географічних і адміністративно-господарських термінів; 16)фіксування мікротопонімів переважно як фактів однієї мови і продукту творчості одного народу.

Посилання

Янчишина Я. В. Мотиваційна структура мікротопонімії Центральної Хмельниччини. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія (мовознавство). Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. Вип. 16. С. 412–416.

Янчишина Я. В. Дериваційні особливості творення власних назв дрібних географічних об’єктів Хмельницького району Хмельницької області. Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків, 2013. Вип. 36. С. 79–84.

Янчишина Я. В. Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості урбанонімії міста Хмельницького. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. Вип. 6. Ч. 2. С. 281–288.

Янчишина Я. В. Мікротопоніми штучного та природного походження в сучасній українській літературній мові. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. Вип. 7. С. 219–222.

Янчишина Я. В. Проблемні питання виокремлення мікротопонімів у складі власних географічних назв. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І.. Абетка, 2014. Вип. 35. С. 85–87.

Янчишина Я. В. Історія вивчення мікротопонімії Центральної Хмельниччини. Записки з ономастики. Одеса : Астропринт, 2015. Вип. 18. С. 829–837.

Янчишина Я. В. Диференційні ознаки мікротопонімікону (на матеріалі власних назв дрібних географічних об’єктів Центральної Хмельниччини). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Вип. 14. С. 256–263.

Янчишина Я. В. Сутність поняття «мікротопонім» в українській та зарубіжній ономастиці. The 10th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (June 17–19, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. С. 551–560.

Янчишина Я. В. Лексико-семантична структура власних географічних назв мікрооб’єктів Деражнянського району. Деражнянщина: минуле і сучасне: матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. С. 54–60.

Янчишина Я. В. Система віонімів села Моломолинці. Поділля. Краєзнавчі студії: збірник наукових праць. 2010. Вип. 2. Хмельницький : ХмЦНТЕІ. С. 5–6.

Янчишина Я. В. Мікротопонімія Центральної Хмельниччини. Філологічні студії : збірник наукових праць студентів. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2012. Вип. 10. С. 136–141.

Янчишина Я. В. Система мікрооронімії Центральної Хмельниччини. Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць. Хмельницький : ХмЦНТЕІ, 2012. Вип. 4. С. 76–79.

Янчишина Я. В. Сучасні метоли систематизації мікротопонімічних даних. Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : збірник наукових праць (за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції). Хмельницький : ХНУ, 2013. С. 379–383.

Янчишина Я. В. Етнолінгвістичні особливості мікротопонімії Центральної Хмельниччини. Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ФОП Жовтий, 2014. С. 89–93.

Янчишина Я. В. Історія мікротопонімічних досліджень у Польщі. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : збірник наукових праць. Кельце; Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. Вип. 1. С. 271–275.

Янчишина Я. В. Мікрогідронімія Дунаєвецького району Хмельницької області (загальна характеристика). Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : збірник наукових праць студентів, магістрантів, викладачів. Умань: Візаві, 2014. Вип. 3. С. 116–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-19

Номер

Розділ

Дисертація