Інститут контрасигнації: питання конституційно-правової теорії та практики.

Автор(и)

  • O. O. Sushko

Ключові слова:

конституційно-правовий інститут; контрасигнація; контрасигнування; контрасигнатура; скріплення підписом; правовий акт; відповідальність; розподіл влади; система стримувань і противаг; форма правління; глава держави; уряд; парламент; орган місцевого самоврядування

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню конституційно-правового інституту контрасигнації актів глави держави та органів публічної влади. На основі аналізу зарубіжного і національного конституційного законодавства та практики його застосування розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення інституту контрасигнації в Україні.

У розділі 1 «Теоретико-правові основи контрасигнації» підтверджено, що контрасигнація є інструментом системи стримувань і противаг, що унеможливлює зловживання повноваженнями з боку представників різних гілок влади.

У розділі 2 «Конституційно-правова характеристика застосування контрасигнації» визначено підстави, принципи та умови застосування контрасигнації, а також правові наслідки та гарантії її здійснення.

 

Посилання

Сушко О. О. Історико-правові засади становлення та розвитку інституту контрасигнації. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. Випуск № 2. С. 29-34. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/8.pdf

Щебетун І. С., Сушко О. О. Правові наслідки контрасигнації: зарубіжний та вітчизняний досвід. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 63-67. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/15.pdf (Особистий внесок здобувача у цій публікації становить 50% і стосується дослідження зарубіжного досвіду здійснення контрасигнації)

Сушко О. О. Напрями удосконалення законодавства України про контрасигнацію з урахуванням зарубіжного досвіду. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. №6 (volume 2). С. 111-115. URL: http://vjhr-journal.sk/wp-content/uploads/2021/02/VJHR_6_2_2020.pdf

Сушко О. О. Щодо особливостей інституту контрасигнації в Україні. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (18 травня 2018 р.). Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 79-81.

Сушко О. О. Щодо тлумачення поняття «контрасигнація актів глави держави». Теорія і практика сучасної науки (частина II): Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 травня 2019 р.). Київ: МЦНД, 2019. С. 51-53.

Сушко О. О. Підстави застосування контрасигнації актів глави держави та органів публічної влади. Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 256-258.

Сушко О.О. Історія становлення інституту контрасигнації на українських землях. Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті заслуженого юриста України Григорія Ісаковича Гінзбурга (м. Чернігів, 21 січня 2021 р.). Чернігів: ГО «Центр правової думки». 2021. С. 19-23.

Сушко О. О. Скріплення підписом актів глави держави за законодавством України. Economic and Law Paradigm of Modern Society. 2019. Issue 3. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/217

Сушко О. О. Гарантії реалізації контрасигнації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. №20. C. 85-89. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16113217076274.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

Анотація