Реактивність N оксильних радикалів у реакціях відриву Н атома від молекул бензилових спиртів.

Автор(и)

  • I. O. Hordieieva

Ключові слова:

реактивність; перенос Н атома; N оксильні радикали; бензилові спирти; N гідроксифталіміди; 1 гідроксибензотріазол; віолурова кислота; квантово-хімічні DFT розрахунки; спінова заселеність; рівняння Гаммета

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню реакцій переносу Н‑атома (НАТ) між пара‑заміщеними бензиловими спиртами та нітроксильними радикалами різної структури і встановленню кількісного зв’язку «будова реактантів – реакційна здатність». НАТ реакції за участю нітроксильних радикалів є ключовими в процесах радикально‑ланцюгового селективного окиснення органічних сполук під час використання органічних каталізаторів N‑гідроксиімідів та оксимів. Запропонована у роботі модель для прогнозування величин констант швидкості НАТ реакцій є інструментом, який може використовуватися під час синтезу нових ефективних органічних каталізаторів та для оптимізації складних радикально-ланцюгових процесів окиснення органічних сполук молекулярним киснем.

Посилання

Kushch, O. V.; Hordieieva, I. O.; Zosenko, O. O.; Shendrik, A. N. Comparison of N hydroxy compounds as mediators in laccase‐catalysed decolorization of Indigo Carmine. ChemistrySelect, 2019, 4 (13), pp 3905–3913. doi.org/10.1002/slct.201803811

Kushch, O. V.; Hordieieva, I. O.; Novikova, K. V.; Litvinov, Y. E.; Kompanets, M. O.; Shendrik, A. N.; Opeida, I. A. Kinetiсs of N oxyl radicals’ decay. J. Org. Chem., 2020, 85 (11), pp 7112–7124. doi.org/10.1021/acs.joc.0c00506

Kushch, O. V.; Hordieieva, I. O.; Kompanets, M. O.; Zosenko, O. O.; Opeida, I. A.; Shendrik, A. N. Нydrogen atom transfer from benzyl alcohols to N oxyl radicals. Reactivity parameters. J. Org. Chem., 2021, 86 (5), рр 3792–3799. doi.org/10.1021/acs.joc.0c02595

Гордєєва, І. О.; Кущ, О. В.; Компанець, М. О.; Шендрик, О. М.; Опейда, Й. О. Активність аміноксильних радикалів в реакціях відриву атома водню від a С Н зв’язків у спиртах. Тези доповідей I Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27–29 березня 2018 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018, с 43.

Hordieieva, I. O.; Zosenko, O. O.; Kushch, O. V.; Shendrik, A. N. Biotransformation of indigo carmine using laccase and mediators – 1 hydroxybenzotriazole and violuric acid. Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання-2018», 23–25 квітня 2018 р. Харків: Харківський національний унівситет імені В. Н. Каразіна, 2018, с 138.

Zosenko O. O.; Hordieieva I. O.; Kushch O. V.; Shendrik A. N. Oxidataion of indigo carmine using laccase-mediator sistem. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 16 травня 2018 р. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018, с. 30.

Hordieieva, I. O.; Kushch, O. V.; Shendrik, A. N.; Kompanets, M. A. Activation of lignin alcohol groups by the benzotriazoline-N-oxyl radical. Тези доповідей ХІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 22–24 травня 2018 р. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2018, с 136.

Гордеева, И. А.; Зосенко, О. А. Влияние структуры медиатора на эффективность окисления индигокармина лакказо-медиаторной системой. Тези доповідей ХХ наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії», 27–28 вересня 2018 р. Одеса, 2018, с 5.

Hordieieva, I. O.; Andrieiev, A. V.; Kushch, O. V.; Kompanets, M. O.; Litvinov, Y. E., Opeida, I. O. Reactivity of phthalimide N oxyl radicals toward the C H bond of benzyl alcohol. Тези доповідей II Міжнародної (ХІI Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 19–21 березня 2019 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, с 109.

Hordieieva, I. O.; Zosenko, O. O.; Kushch, O. V.; Shendrik, A. N. Comparing reactivity of phthalimide-N-oxyl and quinolineimide-N-oxyl radicals toward the C H bonds of substituted benzyl alcohols. Тези доповідей IІІ Міжнародної (ХІІІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 25–27 березня 2020 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020, с 107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

Анотація