Відгук 2 на дисертаційну роботу Бондаревської К.В.

Автор(и)

  • Л.С. Лісогор Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)

Анотація

В умовах нестабільності економічного середовища, динамічних трансформаційних змін у соціально-трудових відносинах, які характеризуються появою нових загроз у сфері праці та зайнятості, актуальним стає захист соціальних інтересів населення на ринку праці, що має вираження у забезпеченні його соціальної безпеки. Подолання існуючих та запобігання нових негативних явищ сприятиме підвищенню збалансованості ринку праці, зниженню безробіття, збільшенню трудових доходів та рівня життя населення.

На жаль, сучасні тенденції розвитку ринку праці засвідчують посилення кризових явищ, серед яких особливої уваги заслуговує високий рівень безробіття та тіньова зайнятість, зростання обсягів трудової міграції, у тому числі, висококваліфікованої робочої сили, наявність низького, порівняно з розвиненими країнами світу, рівня оплати праці та зниження обсягів реальної заробітної плати, що спричиняє зниження рівня доходів населення та якості життя, поширення бідності. Все це потребує запровадження стратегічних підходів щодо розробки та реалізації заходів, покликаних подолати наявні загрози та не допустити погіршення ситуації на ринку праці в мінливих умовах сьогодення. Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи к.е.н., доцента Бондаревської К.В. підтверджується необхідністю формування та імплементації багаторівневої стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці, що визначає пріоритети реалізації заходів на державному, регіональному та корпоративному рівнях.

Враховуючи значний науковий доробок вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики розвитку ринку праці, варто зауважити, що дисертаційна робота К.В. Бондаревської представляє принципово новий погляд на предмет дослідження, оскільки ґрунтовно доводить необхідність забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України за допомогою розробки та реалізації стратегії багаторівневого характеру.

Біографія автора

Л.С. Лісогор, Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу