Конвергентні медіа в соціокультурному полі України: політологічний аспект.

Автор(и)

  • I. F. Novoselskyi

Ключові слова:

політична комунікація; конвергентні медіа; соціокультурне поле України; інформаційно-комунікаційні технології; громадська думка; політична культура; політична участь; медіасередовище

Анотація

Здійснено концептуалізацію впливів конвергентних медіа на соціокультурне поле України, що в рамках політологічного аналізу охоплюють аспекти політичної ідентичності як властивості індивіда в конкретних суспільно-політичних умовах, форм політичної участі як політично вмотивованої реакції та стан політичної системи та специфіку політичної культури суспільства як його ціннісного наративу.

Акцентовано, що разом із інституційними змінами, зумовленими модернізаційними процесами, у нових умовах конструюється й соціокультурне поле України як сфера суспільних відносин, що продукує цінності, норми поведінки, політичний дизайн. Онлайн-середовище, що позбавлене звичних меж, формує нову особистість – користувача, актора глобальної комунікації і нове суспільство – аудиторію, яка ідентифікує спільноти, зумовлює процес формування ідентичностей та конструює індивіда з його політичною поведінкою, мотиваціями, інструментами впливу, серед яких – «нові медіа». Конвергентні медіа характеризуються синтезованим контентом, що дозволяє їм поширювати таргетований вплив, охоплюючи максимально широку аудиторію споживачів.

Посилання

Новосельський І. Ф. Сучасні мас-медіа в інформаційних війнах: досвід України. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2019. № 13. С. 230–239.

Новосельський І. Ф. Конвергенція медіа як чинник розвитку інформаційного простору України: політологічний аспект. Науковий журнал «Політикус». 2020. № 3. С. 58–64.

Новосельський І. Ф. Політико-правові засади функціонування нових медіа: світовий досвід та Україна. Актуальні проблеми політики. 2020. № 65. С. 61–67.

Новосельський І. Ф. Українські соціальні мережі: специфіка та проблеми функціонування. Науковий журнал «Політикус». 2020. № 5. С. 89–94.

Новосельський І. Ф. Нові медіа як модерний інструментарій української політики. European Political and Law Discourse. 2020. Vol. 7. Issue 2. С. 269–274.

Novoselshyi I., Marchuk V., Melnychuk V., Chorooyskyi V., Shlemkevych T. The Appointment of the History Philosophy in Comprehending Modern Civilizational Challenges in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings. 2020. № 1. P. 74–84.

Новосельський І. Ф. Роль соціальних медіа у виборчих технологіях. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ. 2017. С. 123–126.

Новосельський І. Ф. Нові медіа як чинник розвитку інформаційного простору України. Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 грудня 2018 р.). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2019. С. 53–60.

Новосельський І. Ф. Нові конвергентні медіа як суб’єкт політичної комунікації. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро. 2020. Т. 2. С. 99–106.

Новосельський І. Ф. Нові медіа: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (на прикладі соціальних мереж). Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 травня 2020 р.). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2020. С. 60–62.

Новосельський І. Ф. Вплив нових медіа на сучасну українську політику. Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 3-4 липня 2020 р.). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2020. С. 74–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Дисертація