Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального сталого розвитку.

Автор(и)

  • Ya. V. Korovii

Ключові слова:

агропромисловий сектор; глобальний сталий розвиток; інновації; інноваційні трансформації; міжнародні агропродовольчі ринки; державна та міжнародна політика

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження інноваційних трансформацій в агропромисловому секторі та розробка науково-практичних рекомендацій щодо міжнародної та державної політики забезпечення їх відповідності викликам глобального сталого розвитку.

Узагальнено теоретико-методологічні підходи до дослідження сутності та природи інновацій. Систематизовано генезис розвитку інноваційної теорії. Визначено напрями впливу інноваційних трансформацій в агропромисловий сфері на досягнення Цілей сталого розвитку. Досліджено сучасні виклики глобального сталого розвитку для світового агропромислового сектору. Визначено тренди розвитку тенденцій на міжнародних агропродовольчих ринках. Узагальнено напрями впливу інноваційного розвитку в агропромисловому секторі як фактору забезпечення глобального сталого розвитку. Досліджено проблеми сталого розвитку агропромислового сектору економіки України. Розроблено підходи до формування напрямів державної та міжнародної політики підтримки розвитку інноваційних трансформацій в агропромисловому секторі. Запропоновано алгоритм моделювання впливу інноваційної діяльності в агропромисловому секторі на забезпечення глобального сталого розвитку.

Посилання

Коровій Я. В., Орєхова Т. В. Теоретико-методологічні основи дослідження стратегій інноваційного розвитку агропромислових підприємств (п. 2.1); Коровій Я. В., Орєхова Т. В. Аналіз практики імплементації стратегій інноваційного розвитку суб’єктами аграрного бізнесу на ринках Європи та Центральної Азії (п. 2.2). Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: монографія / за заг. ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. С. 54–56; 57–62 (0,52 д.а. / 0,26 д.а.).

Korovii Ya. V. Agricultural innovations in European and Central Asian countries. Business Management. 2019. Vol. 4. P. 69–82 (0,8 д.а.).

Коровій Я. В. Глобальні виклики розвитку ринку сільськогосподарської продукції. Економіка і організація управління. 2016. № 4 (24). С. 329–336 (0,4 д.а.).

Коровій Я. В. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і Центральної Азії. Галицький економічний вісник. 2019. Том 59. № 4. С. 112–121 (0,7 д.а.).

Коровій Я. В. Основні тенденції розвитку глобального ринку сільськогоспо¬дарської продукції. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 4–6 грудня 2017 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Т. 2. С. 183–185 (0,18 д.а.).

Коровій Я. В. Аналіз запровадження інновацій в сільському господарстві країн Європи та Центральної Азії. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: праці XX Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 23–24 квітня 2020 р., м. Вінниця). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. Том 1. С. 83–86 (0,24 д.а.).

Коровій Я. В. Продуктивність та інновації в сільському господарстві в контексті сталого розвитку. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці XX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 24–25 листопада 2020 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. Том 2. С. 129-134 (0,36 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Дисертація