Відгук 2 на дисертаційну роботу Комара П.А.

Автор(и)

  • I. M. Zharovska Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Анотація

На основі вивчення дисертаційної роботи Комара Павла Анатолійовича та праць, опублікованих за темою дисертації, можна зробити наступні висновки.

Щодо актуальності теми дисертаційного дослідження, автор вдало доводить потребу та своєчасність наукової розробки питань судової правотворчості та верховенства права у їх кореляційному взаємозв’язку саме на теперішньому етапі розвитку української правової системи, яка «поступово зазнає змін … на тлі конвергенції різних правових систем» (с. 19). Також справедливо зазначено, що «право сучасної України переживає період входження в європейський правовий простір, міжнародний правопорядок також трансформується, поглиблюються світові глобалізаційні процеси».

Розгляд проблем функціонування публічно-владної сфери є нагальною проблемою сучасності, оскільки від неї залежить правовий статус окремого члена суспільства в конкретний історичний етап розвитку державності. Зміни в суспільних реаліях зумовлюють зміни у свідомості, формують нові парадигмальні змінні для правосвідомості та правової культури. Увесь період незалежності України ознаменований перманентними реформами, подекуди навіть революціями, певними викликами, до яких наша держава та суспільство, напевно, не були готові (як то окупація АР Крим, російська агресія на Сході), проте вони посприяли формуванню й піднесенню національної ідеї та суспільної правосвідомості, а отже й створили підґрунтя для подальших змін правової системи, які на початку етапу незалежності були відкинуті як неприйнятні. Одним з таких питань виступає нормотворча здатність судових органів, яка нібито у континентальній правовій системі не є поширеною, через що тривалий час «пострадянської агонії» взагалі не сприймалася як прийнятна в Україні. Проте зі спливом 30 років судова правотворчість усе частіше згадується як у науковій площині, так і на численних практичних заходах за участю представників суддівського корпусу та інших представників правничої професії. Отже в сучасних умовах коректнішим буде відійти від позиції заперечення судової нормотворчості, що послідовно доводить та відстоює П.А. Комар у своєму дисертаційному дослідженні, зокрема враховуючи потенційні можливості правотворчості суддів забезпечити реалізацію принципу верховенства права.

Біографія автора

I. M. Zharovska , Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу