Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • T.V. Mikhailina Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A.Ye. Krakovska Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Наукова новизна дослiдження полягає у розробцi нових теоретико-концептуальних положень щодо природи, змісту, ознак і результатів правотворчої дiяльностi органiв судової влади в Українi, її мiсця серед iнших форм здiйснення судової влади, взаємозумовленості між судовою правотворчiстю та втiленням постулатiв верховенства права як основоположного принципу захисту прав людини. На пiдставi презумпцiї про невiд’ємну значущiсть правосуддя в остаточному установленнi та змiцненнi правовладдя, з урахуванням контрольного перелiку питань для оцiнювання стану верховенства права в окремо взятiй державi та правових позицiй ЄСПЛ автор доводить, що судова правотворчiсть є важливим чинником утвердження верховенства права.

Біографії авторів

T.V. Mikhailina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права

A.Ye. Krakovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Висновок