Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • R.F. Gryniuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • L. O. Nikitenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Наукова новизна дослiдження полягає у комплексному опрацюваннi автором питань конституцiйно-правової тeopiї та практики iнституту контрасигнацiї. Дисертацiя є першою rрунтовною роботою, в якiй контрасигнацiя розглядається не тiльки в аспектi актiв глави держави, а й актiв органiв публiчної влади.

Автор доводить, що контрасигнацiя вiдiграє важливу роль у створеннi дiєвої системи стримувань та противаг, на якiй rрунтується подiл влади, що характеризує державу як правову i демократичну. Викладенi у вступi та в основнiй частинi роботи положення, якi стосуються визначення мети i постановки завдань переконують у тому, що вони теоретично i практично важливi для науки конституцiйного права. Iснують всi пiдстави для погодження з автором, що обрана тема дослiдження має значний рiвень актуальностi.

Біографії авторів

R.F. Gryniuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, професор кафедри конституцiйного, мiжнародного i кримiнального права, ректор

L. O. Nikitenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституцiйного, мiжнародного i кримiнального права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Висновок