Інформація про автора

Grynkevych, S.S., Львівська комерційна академія Укоопспілки, Україна