Фінансове забезпечення розвитку управлінського потенціалу підприємства

Автор(и)

  • R.P. Humeniuk

Ключові слова:

управлінський потенціал підприємства; потенціал управлінського персоналу; фінансове забезпечення розвитку; інноваційна складова управлінського потенціалу; інформаційна складова управлінського потенціалу; потенціал розвитку корпоративної культури; система збалансованих показників; інформаційна екосистема; модель лідерства; людиноорієнтований підхід; інноваційна праця; екосистема розвитку персоналу та корпоративної культури підприємства

Анотація

Наукові дослідження виконані для поглиблення науково-методичних підходів щодо розуміння сутності та складових управлінського потенціалу підприємства і його фінансового забезпечення, розробки цілісної системи управління та практичних рекомендацій для розвитку управлінського потенціалу з урахуванням корпоративних цінностей підприємства.
Дисертаційна робота містить такі поставлені та вирішені завдання: поглиблено сутність основних категорій дослідження, зокрема таких як «управлінський потенціал підприємства», визначено складові управлінського потенціалу підприємства та особливості їхнього розвитку; систематизовано методи та інструментарій розвитку управлінського потенціалу підприємства, зокрема обґрунтовано та запропоновано науково-методичний підхід побудови системи збалансованих показників розвитку управлінського потенціалу; досліджено світовий досвід розвитку управлінського потенціалу підприємства на прикладі відомих успішних зарубіжних корпорацій та їхніх рекомендацій розвитку підприємств в цифровій економіці; сформовано загальну модель управління розвитком управлінського потенціалу підприємства; визначені основні детермінанти розвитку управлінського потенціалу та його фінансового забезпечення; систематизовано результати діяльності підприємств за показниками господарської діяльності підприємств та розвитку управлінського потенціалу відповідно до етапів життєвого циклу діяльності підприємства; удосконалені методи обґрунтованого вибору стратегічних програм і проєктів розвитку управлінського потенціалу підприємства та його фінансового забезпечення, а також сформовані рекомендації щодо їхнього запровадження; обґрунтовано науково-методичні підходи для формування системи розвитку управлінського потенціалу як складової системи управління якістю в розділі опису управлінських процесів з урахуванням визначення власника процесу, витрат для його реалізації, кваліфікації учасників процесу, рівня автоматизації та можливості оновлення й удосконалення процесу в системі управління; досліджено особливості системи внутрішнього управління ресурсами фінансового забезпечення на основі бюджетування для розвитку управлінського потенціалу відповідно до цілей, очікуваних результатів і витрат на управлінські процеси та проєкти розвитку підприємства.

Посилання

Humeniuk R. Determinants of the level of development of management capacity of enterprises in the digital economy. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2020. № 1(2). P. 90–95. URL: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2020-2-9 (0,5 друк. арк.)

Гуменюк Р. П. Система оцінювання для стратегічного планування розвитку управлінського потенціалу підприємства. Агросвіт. 2021. № 4. С. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.51 (0,71 друк. арк.)

Гуменюк Р. П. Фінансове забезпечення управлінського потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8081 (дата звернення: 12.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.202 (0,8 друк. арк.)

Лактіонова О. А., Гуменюк Р. П. Інвестиційні проекти розвитку управлінського потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21–22. С. 5– 8. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.5. (0,54 друк. арк.)

Лактіонова О., Гуменюк Р. Людиноорієнтований ціннісний підхід до розвитку управлінського потенціалу підприємства. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 23. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-18.

Гуменюк Р. П. Інвестиційні проекти розвитку управлінського потенціалу. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 18 лист. 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. С. 440–443. (0,16 друк. арк.)

Гуменюк Р. П. Оцінювання розвитку управлінського потенціалу підприємства. Specialized and multidisciplinary scientific researches: collection of scientific paper with proceedings of the international scientific and practical conference, Amsterdam, Desember 11, 2020. Amsterdam, 2020. P. 95–97. (0,13 друк. арк.)

Гуменюк Р. П. Діалектика взаємозв’язку фінансового забезпечення та управлінського потенціалу підприємства. Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 7 груд. 2020 р. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 46–48. (0,13 друк. арк.)

Гуменюк Р. П. Аналіз методів та інструментів розвитку управлінського потенціалу підприємства. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., м. Київ, 24 лист. 2020 р. Київ: КУБГ, 2020. С. 65–69. (0,1 друк. арк.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Анотація