Господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності

Автор(и)

  • Ya. Bliakharskyi

Ключові слова:

девелопмент; девелоперська діяльність; девелоперський проєкт; девелопер; девелоперський договір; девелоперська послуга

Анотація

Об’єктом дослідження є господарські відносини у сфері організації будівництва нерухомості.
Предметом дослідження є господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності.
У розділі 1 «Загальнотеоретичні основи господарсько-правового регулювання девелоперської діяльності» обґрунтовано багатозначність змісту категорії «девелопмент нерухомості», яка знаходить свій вияв у трьох самостійних розуміннях: 1) як вид підприємницької діяльності (девелоперська діяльність); 2) як матеріально-технічне якісне перетворення нерухомості; 3) як управлінський процес. Запропоновано визначення поняття девелоперської діяльності як підприємницької діяльності девелопера, спрямованої на організацію в інтересах замовника сукупності дій щодо розробки, безпосередньої реалізації та залучення до фінансування проєктів, пов’язаних зі створенням чи якісним перетворенням об’єктів нерухомості, підвищенням їхньої ринкової вартості та інвестиційної привабливості шляхом комплексної підготовки земельної ділянки до подальшої забудови, будівництва нових чи реконструкції наявних об’єктів нерухомості. Уточнено ознаки девелоперської діяльності.
У розділі 2 «Правовий статус девелопера як суб’єкта девелоперської діяльності» запропоновано визначення поняття девелопера як суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює підприємницьку діяльність, спрямовану на організацію в інтересах замовника та інших вигодонабувачів сукупності дій щодо розробки, безпосередньої реалізації та залучення до фінансування проєктів, пов’язаних зі створенням чи якісним перетворенням об’єктів нерухомості, підвищенням їхньої ринкової вартості та інвестиційної привабливості шляхом комплексної підготовки земельної ділянки до подальшої забудови, будівництва нових чи реконструкції наявних об’єктів нерухомості (девелоперську діяльність).
У розділі 3 «Договірне регулювання девелоперської діяльності» аргументовано, що девелоперський договір за своєю правовою природою є непоіменованим, укладеним на підставі волевиявлення його сторін, взаємним (двостороннім), відплатним, консенсуальним, строковим, речово-зобов’язальним, може бути договором на користь його сторін та договором на користь третьої особи, вільний (волюнтарний) договір.

Посилання

Бляхарський Я. С. «Девелопмент нерухомості» та «девелоперська діяльність»: зіставлення понять та їхні характерні ознаки. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 111–124.

Бляхарський Я. С. Визначення девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності. Університетські наукові записки. 2020. № 3–4 (75–76). С. 234–248. https://doi.org/10.37491/UNZ.75-76.25.

Бляхарський Я. С. Місце девелоперського договору серед договорів у будівельній галузі. Університетські наукові записки. 2020. № 6 (78). С. 199–209. https://doi.org/10.37491/UNZ.78.18.

Бляхарський Я. С. Девелоперський договір: поняття і характеристика. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 78–81. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/18.

Бляхарський Я. С. Види девелоперської діяльності у сфері будівництва. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 1. С. 299–303.

Bliakharskyі Y. Developer as a Special Business Entity in the Field of construction. Art and Science. 2021. № 2. С. 49–65.

Бляхарський Я. С. Перспективи нормативно-правового регулювання девелоперської діяльності в Україні. Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. тез Другої міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). Київ, 2018. С. 126–132.

Бляхарський Я. С. Проблема класифікації девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжн. наук. конф. «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 408–410.

Бляхарський Я. С. Співвідношення понять «девелоперська діяльність» та «організація будівництва будівель». Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. тез Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 грудня 2019 р.). Київ, 2019. С. 140–146.

Бляхарський Я. С. До проблеми визначення поняття «девелоперський проект». Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : матер. ХХІV щорічної звітної наук. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів із заочною формою участі (м. Хмельницький, 27–30 квітня 2020 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 97–98.

Бляхарський Я. С. До проблеми визначення юридичної конструкції девелоперського договору у сфері будівництва. Science, society, education: topical issues and development prospects : матер. VI Міжн. наук.-практ. конф. із заочною формою участі (м. Харків, 10–12 травня 2020 року). Харків, 2020. С. 1050–1058.

Бляхарський Я. С. До проблеми визначення поняття «девелопер». Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжн. наук. конф. «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 348–350.

Бляхарський Я. С. Девелоперський та агентський договори: порівняльний аспект. Договір як універсальна форма правового регулювання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021 р.). Івано-Франківськ, 2021. С. 108–111.

Бляхарський Я. С. Види девелоперського договору у будівництві. Global and regional aspects of sustainable development : III International Scientific and Practical Conference (Copenhagen, May 4–5, 2021). Copenhagen, 2021. Pp. 253–261.

Бляхарський Я. С. До питання визначення істотних умов та форми девелоперського договору. Scientific community: interdisciplinary research : матер. IV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Гамбург, 18–19 травня 2021 р.). Гамбург, 2021. С. 341–348.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

Дисертація