Управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг

Автор(и)

  • Н.Н. Кобідзе

Ключові слова:

конкурентоспроможність університету; управління конкурентоспроможністю університету; ринок освітніх послуг; освітня послуга; конкурентне середовище; просування освітніх послуг університету; ризики діяльності суб’єктів ринку освітніх послуг; стратегія подолання ризиків; механізм управління конкурентоспроможністю; інструменти управління конкурентоспроможністю; напрями підвищення рівня конкурентоспроможності

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічного забезпечення, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг.
У дослідженні поставлено і вирішено такі завдання: уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг; визначено сутність, чинники, принципи та ризики управління конкурентоспроможністю університету; систематизовано наукові підходи до визначення особливостей ринку освітніх послуг як конкурентного середовища функціонування університету; досліджено особливості розвитку ринку освітніх послуг України; проаналізовано вплив конкурентного середовища на функціонування сучасного університету; проведено оцінку конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг; розроблено механізм управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг; сформовано рекомендації щодо вдосконалення методів просування освітніх послуг університету; обґрунтовано пропозиції щодо розробки стратегії подолання ризиків діяльності університету.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-методичних положень та розробленні науково-практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг.

Посилання

Kobidze N. Approaches to typologization of risks of higher education institution activity as an educational services market actor. European Journal of Economics and Management. 2021. V. 7, Iss. 3. Р. 9-14 (0,56 д.а.).

Кобідзе Н.Н., Сидорова А.В. Особливості послуг вищої освіти в новій економіці. Економіка і організація управління. 2019. No4 (36). С. 40-47 (0,70 д.а. / 0,35 д.а.).

Кобідзе Н.Н., Якимова Н.С. Механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці в новій економіці. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. No3 (59). С. 44–50 (0,68 д.а. / 0,34 д.а.).

Кобідзе Н.Н., Якимова Н.С., Томчук О.В. Освітня траєкторія людини в ХХІ столітті: вплив поведінкових чинників. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил. 2020. No25. С. 147–152 (Index Copernicus та інші) (0,57 д.а. / 0,19 д.а.).

Кобідзе Н.Н. Механізм управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг. Економіка та суспільство. 2021. No31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/705 (Index Copernicus та інші) (0,65 д.а.).

Кобідзе Н.Н., Якимова Н.С. Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в новій економіці. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет «Запорізька політехніка». 29–30 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2019. С. 279–281 (0,18 д.а. / 0,1 д.а.).

Кобідзе Н.Н. Специфіка SMM-просування послуг українських ЗВО. Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Запоріжжя, 26 грудня 2020 р. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. С. 42-46 (0,3 д.а.).

Кобідзе Н.Н., Вронська С.О. Університетське середовище ХХІ століття: очікування ринку та питання якості. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали XXVIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Львів, 14 травня 2021 р. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Program_XXVIII_MNKSAMU_2021.pdf (0,18 д.а. / 0,1 д.а.).

Кобідзе Н.Н. Аналіз ризиків суб’єктів ринку освітніх послуг. Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 3-4 червня 2021 р. Одеса, 2021. С. 20-22 (0,18 д.а.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Анотація