Розвиток HRM-технологій в новій економіці.

Автор(и)

  • N.P. Hutsuliak

Ключові слова:

нова економіка; HRM-технології; карта HRM-технологій; HRM-технології в новій економіці; цифрова економіка; об’єктні поля цифровізації HRM-технологій; управління персоналом; технології управління персоналом; компетенції персоналу; HR-функції; інформаційна екосистема

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню науково-методичних основ, розробці теоретико-методологічного забезпечення і практичних рекомендацій щодо розвитку і використання HRM-технологій в умовах нової економіки.

У дослідженні поставлено і вирішено такі завдання: досліджено фундаментальні теоретико-методологічні засади становлення і розвитку нової економіки; узагальнено ознаки, запропоновано класифікацію атрибутів та тенденцій нової економіки в контексті впливу на розвиток HRM-технологій; проаналізовано теоретичні основи розвитку HRM-технологій в умовах нової економіки; узагальнено теоретико-методологічні підходи до трактування поняття «HRM-технології»; розглянуто роль персоналу як стратегічного ресурсу розвитку нової економіки; досліджено характер впливу діджиталізації на зміст та умови застосування HRM-технологій; розроблено карту сучасних HRM-технологій; проаналізовано стан та проблеми використання HRM-технологій в бізнес-структурах, у сфері публічного управління та перспективи їх модернізації; розроблено модель інформаційної екосистеми управління персоналом із використанням HRM-технологій; розроблено модель оцінювання рівня готовності управлінського персоналу до використання HRM-технологій нового типу; розроблено модель функціональної трансформації відділу кадрів закладу вищої освіти під впливом розвитку HRM-технологій, що стало модельним прикладом HRM-трансформації установ публічної сфери; ідентифіковано типові компетентнісні розриви, які гальмують процес  розвитку HRM-технологій в новій економіці та запропоновано шляхи їх компенсації/подолання. Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-методичних положень та розробленні науково-практичних рекомендацій щодо змісту та динаміки розвитку парадигм управління людськими ресурсами, розвитку HRM-технологій та дослідженні тенденцій розвитку нової економіки в контексті аналізу використання сучасних HRМ-технологій  в компаніях різних типів.

Посилання

Gutsuliak N. HR-technologies to provide human development. Еconomic and law paradigm of modern society. 2020. Iss. 1. P. 17-28.

Gutsuliak N., Tomchuk O., Shcherb I., Vronska S. Modernization of approaches to human potential management in the digital economy. Journal Economics and Finance. 2020. Vol. 8, Iss. 1. P. 80-91.

Гуцуляк Н.П. Сучасні технології управління персоналом. Економіка і організація управління. 2019. №3 (35). С. 111-118.

Гуцуляк Н.П. Персонал як стратегічний ресурс діяльності підприємства в умовах нової економіки. Вісник соціально-економічних досліджень. 2019. №2-3 (70-71). С. 63-71.

Клочковська В.О., Клочковський О.В., Гуцуляк Н.П. Соціальний потенціал розвитку регіону: гендерно-віковий аспект. Економіка i організація управління. 2019. № 4 (36). С.219-224.

Гуцуляк Н.П. Застосування сучасних технологій оцінювання та діагностики персоналу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. № 2 (40). С. 29-38.

Гуцуляк Н.П., Синиченко А.В. Вплив структурованої моделі потенціалу підприємства на оцінку його конкурентоспроможності. Економіка i організація управління. 2020. № 1 (37). С.112-119.

Гуцуляк Н.П. Вимоги до персоналу в умовах нової економіки. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: праці ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 26-27 квітня 2017 р., м. Вінниця. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Т.2. С. 118-121.

Гуцуляк Н.П. Сучасні методи підбору персоналу. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 жовтня 2019 р., м. Київ. Київ: КНЕУ, 2019. С. 69-75.

Гуцуляк Н.П., Синиченко А.В. Конфліктологічна компетентність менеджера з персоналу. Наукова думка сучасності і майбутнього: Матеріали XXXIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції. 9 січня 2020 р. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/65-tridtsyat-chetverta-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/848-konfliktologichna-kompetentnist-menedzhera-z-personalu.

Гуцуляк Н.П., Синиченко А.В. Conflicts in innovative activity. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 31 січня 2020 р., м. Переяслав. Переяслав, 2020. С. 42-43.

Гуцуляк Н.П. Поведінкові аспекти теорії поколінь в застосуванні сучасних HR-технологій. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції: у 6 ч. 26 березня 2020 р., м. Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 55-57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01

Номер

Розділ

Анотація